Socialrådgiver

​Når du bliver behandlet på Bispebjerg Hospital, har du mulighed for at få bistand fra en socialrådgiver, der fungerer som bindeled mellem hospital, offentlige myndigheder og private instanser.

​​​

Socialrådgiverbistand ydes primært til Palliativ og Neurologisk Afdeling. Hvis du har behov for at tale med en socialrådgiver, skal du kontakte personalet i den afdeling, hvor du er indlagt, og bede om at blive henvist.

Det kan for eksempel dreje sig om:

 • Sygemelding
 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Betaling af udgifter
 • Arbejdsforhold
 • Plejeorlov
 • Kritisk sygdom
 • Testamente
 • Værgemål
 • Sociale tilbud
 • Medicinudgifter

Som socialrådgiver fungerer jeg som bindeled mellem hospitalet og de samarbejdspartnere, der er i kommunen, og til private instanser, f.eks. forsikrings- og pensionsselskaber.

Jeg tilbyder en afklarende og støttende samtale og giver råd og vejledning om dine muligheder for at få hjælp.

Jeg kan koordinere hjælpen og formidle kontakt til og samarbejde med relevante instanser og personer.


Træffetid

 • ​Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 • Fredag kl. 8-14

Adresse

Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
1. Tværvej, Indgang 20D, 2. sal

Socialhåndbogen

Socialrådgiveren på Gentofte Hospital har lavet ”Socialhåndbogen”, som er en elektronisk opslagsbog om sociale spørgsmål. 


Redaktør