Patientklager

Hvis du ønsker at klage over dine oplevelser som patient eller pårørende på Frederiksberg Hospital, er du meget velkommen til at kontakte os for en samtale. Ønsker du i stedet at klage skriftligt, har du forskellige muligheder, afhængig af hvad din klage handler om. 

​​​

Du h​​ar 3 muligheder for skriftligt at klage over din oplevelse som patient eller pårørende:

1. Klage over hos​​pitale​ts service

Hvis du vil klage over hospitalets service, f.eks. personalets adfærd, rengøring, mad og ventetider på undersøgelser, skal du sende din klage til hospitalets direktion. 

Inden direktionen afgør,​ om din klage er helt eller delvist berettiget, får den person eller ledelse, der bliver klaget over, lejlighed til at kommentere på klagen.

2. Klage over sundhedsfaglige fejl

Hvis du vil klage over den sundhedsfaglige behandling, det vil sige den behandling og pleje, som du har modtaget på hospitalet, kan du sende din klage til Patientombuddet

Patientombuddet behandler også klager over manglende information, samtykke, brud på tavshedspligten, afgørelser om aktindsigt, frit sygehusvalg, maksimale ventetider for kræftpatienter og visse hjertepatienter, kontaktpersonordningen m.m. 

Hvis Patientombuddet vurderer, at der er sket en fejl, kan ombuddet komme med en kritik til de ansvarlige.

3. Søge erstatning for en skade

Hvis du ønsker at søge erstatning for en skade, der er påført i forbindelse med behandling, skal du sende en anmeldelse til Patientforsikringen


Hjælp os med at lære af vores fejl

Hvis du har oplevet noget i forbindelse med dit eller din pårørendes hospitalsophold, som du ikke nødvendigvis vil klage over, men som du synes, det er vigtigt at lære​ noget af, så vil vi rigtig gerne høre om det. 

Hjælp og vejledning

H​ar du brug for en samtale, eller er du i tvivl om, hvor du skal sende en klage eller et erstatningskrav hen, kan du altid få hjælp og vejledning hos patientvejlederen på Region Hovedstadens Patientkontor på Bispebjerg Hospital. 

​Her kan du også få udleveret klageskema og anmeldelsesblanketter fra henholdsvis Patientombuddet og Patientforsikringen. 


Redaktør