Hospitalspræster

På hospitalet har vi hospitalspræst​er, som står til rådighed for at lytte og tale med patienter og pårørende.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Præsentation af hospitalets præster:​​


Karsten Thomsen
Tlf. nr. 26 37 11 68, mandag fri
kft@km.dk
​​3. Tværvej, 3A, stuen

(90 % hospital/10 % Brønshøj kirke)

Primære afdelinger:
Y12, Y22; N11, N26; L13; AMAA; I14; M3 samt P20.Birgitte Bjørn Stimpel
Tlf. nr. 29 10 27 97, mandag fri
bbst@km.dk
3. Tværvej, 11A, 1. ​sal

(75 % hospital/25 % Godthaabskirken, Frederiksberg)

Primære afdelinger:
K1, K2; K4, K5; L23; N 10A; MMA1 og 2; P20 samt de psykiatriske centre på Bispebjerg Hospital.


Yderligere en stilling som hospitalspræst er pt. vakant og ventes besat pr. 1.3.2018.


Præsterne på hospitalet er et tilbud om en samtalepartner​

En indlæggelse på hospital kan have mange årsager, fra de mest banale småskavanker til livstruende sygdom, og indlæggelsestider varierer fra timer til uger eller måneder.

Fælles for alle patienter er imidlertid, at de er revet ud af deres dagligdag. Det kan give anledning til spekulationer, som ikke er så aktuelle, så længe hverdagen fungerer, som den plejer. På hospitalet får man tid til at tænke – og noget at tænke over. Blandt typiske overvejelser er:

  • Hvad er det, jeg frygter?
  • Hvad håber jeg?
  • ​​​Hvad bærer en afgørende betydning i mit liv?​
  • Hvad er min glæde - og hvad min sorg?
  • Hvad er meningen?
  • Hvad tror jeg, hvad tror jeg ikke?
  • Hvilken kirke hører jeg til?
  • Kan jeg blive begravet på Assistens kirkegård?

Der kan ligge mange, forskellige spørgsmål og tanker bag ønsket om at tale med en præst. Præsterne på hospitalet er et tilbud om en samtalepartner i de overvejelser, hver især gør sig om liv og død, om tro, angst, tvivl, håb, mod – ja, om sin livshistorie og sammensatte virkelighed.

På Bispebjerg og Frederiksberg hospital har alle 3 præster kontorer på Bispebjerg Bakke 23, og vi står til rådighed for samtaler med patienter, pårørende og undertiden også personale, fortrinsvis indenfor almindelig arbejdstid, men kan i akutte tilfælde tilkaldes og efter aftale træffes herudenfor. Tilkald til matriklen på Frederiksberg dækkes af os alle 3.

Som hospitalspræster har vi skærpet tavshedspligt, d.v.s at vi f.eks. ikke refererer til et team.

Redaktør