​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Præster

På hospitalet har vi hospitalspræst​er, som står til rådighed for at lytte og tale med patienter og pårørende.

Præsentation af hospitalets præster:


Birgitte Bjørn Stimpel
Tlf. nr. 29 10 27 97, mandag fri
Mail: bbst@km.dk
Tuborgvej 235, indgang 51, 1. sal

(90% hospital/10% Godthaabskirken, Frederiksberg)

Primære afdelinger: K1, K3, K5, KMO, L13, L23, N 10A, MMA1, MMA2 og MMA3, P20's indefunktion, Intensiv samt psykiatrisk regi.Iben Palle Hansen             
Tlf.nr. 29 44 19 40, fredag fri                      
Mail: iph@km.dk                                               
Tuborgvej 235, indgang 51, 1. sal

(Brønshøj Kirke 60 % / 40 % Bispebjerg og Frederiksberg Hospital)

Primære afdelinger: Q31, P20's udefunktion


 

Sven Rune Havsteen
Tlf. nr. 23 99 63 33
Mail: srh@km.dk
Tuborgvej 235, indgang 51, 1. sal

(95% hospital/5% Grundtvigskirken)

Primære afdelinger:  N11 og N31, N32, L13, L23, Y12 og Y22, I14, M2, M3 og M4, Akutmodtagelsen, S21 samt psykiatrisk regi.

Præsterne på hospitalet er et tilbud om en samtalepartner​

En indlæggelse på hospital kan have mange årsager, fra de mest banale småskavanker til livstruende sygdom, og indlæggelsestider varierer fra timer til uger eller måneder.

Fælles for alle patienter er imidlertid, at de er revet ud af deres dagligdag. Det kan give anledning til spekulationer, som ikke er så aktuelle, så længe hverdagen fungerer, som den plejer. På hospitalet får man tid til at tænke – og noget at tænke over. Blandt typiske overvejelser er:

  • Hvad er det, jeg frygter?
  • Hvad håber jeg?
  • ​​​Hvad bærer en afgørende betydning i mit liv?​
  • Hvad er min glæde - og hvad min sorg?
  • Hvad er meningen?
  • Hvad tror jeg, hvad tror jeg ikke?
  • Hvilken kirke hører jeg til?
  • Kan jeg blive begravet på Assistens kirkegård?

Der kan ligge mange, forskellige spørgsmål og tanker bag ønsket om at tale med en præst. Præsterne på hospitalet er et tilbud om en samtalepartner i de overvejelser, hver især gør sig om liv og død, om tro, angst, tvivl, håb, mod – ja, om sin livshistorie og sammensatte virkelighed.

På Bispebjerg og Frederiksberg hospital har alle 3 præster kontorer på Bispebjerg Bakke 23, og vi står til rådighed for samtaler med patienter, pårørende og undertiden også personale, fortrinsvis indenfor almindelig arbejdstid, men kan i akutte tilfælde tilkaldes og efter aftale træffes herudenfor. Tilkald til matriklen på Frederiksberg dækkes af os alle 3.

Som hospitalspræster har vi skærpet tavshedspligt, d.v.s at vi f.eks. ikke refererer til et team.

Redaktør