E-journal på sundhed.dk

På sundhed.dk har du adgang til dine oplysninger når du har været indlagt eller i ambulant behandling.
På e-journal kan du se:

Oversigt

- over behandlingsforløb og kontakt med hospitalerne.

Diagnoser

- grundlæggende beskrivelse af de diagnoser du har fået.

Behandling

- hvilke procedurer og aktiviteter der har været i forbindelse med behandling.

Udskrivningsbrev

- notat der opsummerer behandling efter indlæggelse.

Skadebrev

​- notat der opsummerer behandlingen efter behandling på skadestue.

Fortløbende notater

(kontinuationen) - som lægerne fører over undersøgelser og behandling.

Data 14 dage efter

Du kan først se dine journaldata 14 dage efter, du er kommet hjem fra skadestue eller fra en indlæggelse. De 14 dage skal sikre, at lægerne har tid til at informere personligt om eventuelt kritisk indhold, der skrives i journalen. De 14 dages forsinkelse er standardprocedure.

Kun oplysninger fra 1. oktober 2008 

Du kan kun se oplysninger om behandlinger, som har fundet sted på et af regionens hospitaler fra 1. oktober 2008 og frem. Det skyldes, at e-journal blev taget i brug på hospitalerne fra denne dato. Det betyder, at der i starten ikke vil være ret mange oplysninger for de fleste borgere.

Spørgsmål til indhold i din e-journal

Hvis du har spørgsmål til indholdet i din e-journal, kan du kontakte den hospitalsafdeling, hvor du bliver behandlet eller netop har afsluttet behandling, eller til patientvejlederen på Bispebjerg Hospital.

BEMÆRK

​Hvis du har spørgsmål til hvordan e-journal bruges, henviser vi til information og brugervejledning om e-journal på sundhed.dk.

Redaktør