Besøgstider

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på hospitalet. Vi har ingen faste besøgstider. 

Enkelte steder på hospitalet kan det ske, at personalet beder dig komme inden for bestemte tidspunkter af hensyn til patienternes forløb, men som udgangspunkt er du altid velkommen. 

Spørg personalet på afdelingen, hvis du er i tvivl.Gode råd, når du kommer på besøg
  • ​Vent med besøg, hvis du er sløj, har en infektion, diarré eller influenzalignende symptomer

  • Vask hænderne grundigt eller sprit hænderne af,  både når du kommer, og når du går igen

  • Vis hensyn til medpatienter især på flersengsstuer. Hvis det er muligt og rart for den, du besøger, kan besøget foregå i opholdsrummet

  • Af sikkerhedshensyn er det bedst, hvis der er en voksen, der ikke er patienten, sammen med et besøgende børn

  • Vær opmærksom på, at personalet kan bede om, at besøget bliver midlertidigt afbrudt. For eksempel for at beskytte andre patienters privatliv.  


Redaktør