Deltagerliste

Medlemmer af samordningsudvalget​

​​​​

Fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 • Hospitalsdirektør Anne Jastrup
 • Ledende oversygeplejerske Charlotte Rahbek
 • Samordningskonsulent Lena Andersen Salomon
 • Forskningsleder, overlæge Ane Friis Bendix

Fra Frederiksberg Kommune

 • Sundheds- og Omsorgschef Torben Laurén
 • Chef for Hjemmesygeplejen Heidi Stuhaug
 • Samordningsleder Henrik Tafdrup

Fra Københavns Kommune

 • Sundhedschef Karen Toke, SUF (under Københavns Kommune)​
 • Lokalområdechef – Bispebjerg/Nørrebro – Jette Bolding​
 • Rehabiliteringschef Merete Røn Christensen, SUF
 • Visitationschef Mette Vedsmand, SOF

Fra Region Hovedstaden

 • Chefkonsulent Winnie Brandt, Enhed for kommunesamarbejde

Fra Den Præhospitale Virksomhed​

 • Enhedschef Karin Munch Ravn​

Fra Almen Praksis

 • Praktiserende læge og praksiskoordinator Kim Lybeck Sørensen
 • Praktiserende læge Birgitte Rahbek (under Almen praksis)​​

Brugerrepræsenanter

 • Margit Schrøder
 • Sara Krenchel

Sekretariat

 • Sekretariatschef Mette Christensen, Direktionssekretariatet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Konsulent Lars B. Hansen, Sundhedsstaben​, Københavns Kommune
 • Konsulent Susanne Mikkelsen​, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Frederiksberg Kommune

Redaktør