Hospitalsplan

​Region Hovedstaden har vedtaget en Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP2020), der tager udgangspunkt i og erstatter Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007. Planen har en række konsekvenser for Bispebjerg Hospital.

​​​​​​​​​

Formålet med planen

Planen skal blandt andet give endnu bedre hjælp til borgeren i telefonen, hurtigere og nemmere adgang til eksperterne på hospita​​let døgnet rundt, mere ambulant behandling og flere enestuer for de psykiatriske patienter. 

​​​​​

Ni hospitaler og nye fælles akutmodtagelser

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er udtryk for en yderligere arbejdsdeling​​ mellem hospitalerne, der skal sikre kvaliteten i behandlingen af alle regionens patienter. Den indebærer, at der i 2020 vil være 9 somatiske hospitaler og 13 psykiatriske centre. Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital fusioneres til et nyt hospital på Bispebjerg Bakke, og hospitalerne i Helsingør, Frederikssund og Hillerød fusionerer på et nybygget hospital ved Hillerød.

Regionen vil fortsat være inddelt i fire planlægningsområder, som alle har et akuthospital og mindst ét psykiatrisk center. Som noget nyt får hvert akuthospital (Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Hillerød Hospital) en døgnåben fælles akutmodtagelse i stedet for en skadestue og med en særlig diagnostisk enhed til alvorlige uafklarede sygdomme tilknyttet. 

Pl
anen forudsætter væsentlige investeringer

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 forudsætter væsentlige investeringer til om- og nybygninger, og Region Hovedstaden har modtaget forhåndstilsagn fra statens kvalitetsfond på næsten 13 milliarder kroner. 

Prioriteringer og rækkefølge i planens gennemførelse vil foregå som en del af de årlige budgetforhandlinger og er ikke en del af planen. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 vil blive implementeret løbende frem mod 2020, men store dele af planen kan først implementeres, når de fysiske rammer er etableret.​​​​


Redaktør