​​

Sådan er vi organiseret

​Her kan du se, hvordan vi er organiseret på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Direktion

Direktion

Tværgående

FM-enhed:
  • Logistik
  • Service
  • Køkken
  • Vaskeri
Fysio- og Ergoterapiafdeling
Klinisk Biokemisk Afdeling
Klinisk Farmakologisk Afdeling
Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling
Røntgenafdeling
Vikarkorps

Afdeling & forskning

Abdominalcenter
Akutmodtagelse
Anæstesiafdeling
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Endokrinologisk Afdeling
Geriatrisk og Palliativ Afdeling
Hjerteafdeling
Dermatologisk-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling
Lunge- og Infektionssygdomme, Afdeling for​
Neurologisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Afdeling
Parker Instituttet
Socialmedicinsk Center

Stabsenheder

Kvalitet og Uddannelse
  • Enhed for Sundhedsplatform
  • Enhed for Innovation
Sekretariat & Udvikling:
  • Direktionssekretariat
  • HR & Arbejdsmiljø
  • Kommunikation
  • Strategi & Organisation
Økonomi & Plan


Redaktør