Borgerrådet

​Borgerrådet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital består af 25 borgere, der mødes tre til fire gange om året for at bidrage med erfaringer og holdninger, der skal forbedre fremtidens oplevelse som patient og pårørende.
Lige nu samarbejder hospitalets køkken blandt andre med ernæringseksperten Christian Bitz, om et nyt madkoncept. Samtidig er en model af fremtidens patientstue taget i brug for at undersøge designet i forhold til de mennesker, der skal bruge den, inden byggeriet af det nye Akuthus går i gang.

Derfor et Borgerråd

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er afhængig af at kende brugerne af hospitalet, så patienter og pårørende får tilbudt den bedste behandling og de bedste rammer. Borgerrådet bidrager med egne historier, prioriteringer og et blik på hospitalets praksis, som personalet ikke nødvendigvis lægger mærke til. På den måde er Borgerrådet med sit input med til at udvikle den oplevelse, man modtager som patient og som pårørende.

Opgaver for Borgerrådet

Borgerrådet er en kontinuerlig sparringspartner for både hospital og byggeorganisation. Medlemmerne af rådet kan både give deres perspektiv på overordnede emner som for eksempel inddragelse af pårørende og kommunikation, men kan også løse mere konkrete opgaver som for eksempel at give feedback på informationsmateriale til patienter eller på indretning af afdelinger eller nybyggeri.

Vi bygger Nyt Hospital Bispebjerg

Et af de områder, som Borgerrådet bliver inddraget i, er byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg. Borgerrådet skal blandt andet give input til fremtidens sengestue og velkomstarealerne.Redaktør