Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Pjecen Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer. Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler indeholder nu også den nye kommunikationsaftale, som omhandler samarbejdet ved indlæggelser og udskrivninger mellem hospitaler og kommuner, og som understøttes elektronisk af hjemmepleje- og hospitalsmeddelelserne.​​

Pjecen beskriver koordinering af opgaverne i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse, og hvordan et samarbejde mellem hospitaler og kommuner skal sikre et sammenhængende patientforløb. 

Pjecen omhandler bl.a.:

 • Alternativer til akut indlæggelse            
 • Ansvars- og opgavefordeling, herunder:
  • Udveksling af data mellem hospital og kommune ved indlæggelse og udskrivelse​
  • Dialog under indlæggelse om patienter med behov for en særlig indsats
  • Kommunal sygpleje
  • Medicin, herunder dosisdispensering (ny vejledning på vej)
  • Hvad patienten skal have udleveret ved udskrivelsen
  • Genoptræningsplaner
  • Udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligændringer
  • Udskrivningsbetinget hjemmebesøg.

De sidste sider i pjecen er nyttige kontaktoplysninger, men vær opmærksom på ændringer af telefonnumre i den nye udgave. 

Pjecen henvender sig til visitatorer samt plejepersonale, terapeuter, socialrådgivere og læger på hospital og i primærsektor.Redaktør