Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Pjecen "Koordinering af patient-/borgerforløb på tværs af sektorer, Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital" omhandler samarbejdet ved indlæggelser og udskrivninger mellem hospital og kommune og understøttes elektronisk af hjemmepleje- og hospitalsmeddelelserne. Pjecen er under opdatering.

Pjecen beskriver koordinering af opgaverne i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse, og hvordan et samarbejde mellem hospital og kommune skal sikre et sammenhængende patient-/borgerforløb.

Pjecen omhandler bl.a.:

 • Alternativer til akut indlæggelse
 • Ansvars- og opgavefordeling, herunder:
 • Indlæggelse og udskrivning
 • Udskrivningskoordinatorer
 • Dialog inden udskrivning om patienter/borgere med behov for en særlig indsats
 • Dialog under indlæggelsen
 • Udskrivningsbetingede hjælpemidler
 • Udskrivningsbetinget hjemmebesøg
 • Følge hjem ordningen
 • Genoptræning
 • Ved udskrivning medgives patienten/borgeren
 • Dosisdispenseret medicin.

De sidste sider i pjecen er nyttige kontaktoplysninger. Telefonnumre til kommunerne opdateres automatisk på siden "Kommunekontakt", som kan tilgås via intranettet.

​Pjecen henvender sig til visitatorer samt plejepersonale, terapeuter, socialrådgivere og læger på hospital og i primærsektor.

Pjecen er under opdatering.

Redaktør