For sundhedsfaglige

Her kan du læse om elektronisk kommunikation via EDI/EDIFACT. Den elektroniske henvisning benyttes til henvisning af elektive patienter. Ved henvisning af akutte patienter bør hospitalsafdelingen adviseres på anden vis - sideløbende med henvisningen.​

​​​​

Elektronisk henvisning fra almen praksis og speciallæger til hospitaler

Link til sundheds.dk's side med lokationsnumre til de fire centrale visitationer i Region Hovedstaden (inkl. Psykiatri).

Elektronisk henvisning mellem hospitaler

Henvisningen sendes direkte til den aktuelle afdeling.

Link til sundhed.dk's side med lokationsnumre for samtlige hospitaler/afdelinger i Region Hovedstaden (inkl. Psykiatri).​

Redaktør