Forskningsresultaterne

​Projektets resultater vil løbende blive præsenteret på nationale og internationale konferencer samt ved udgivelse i videnskabelige tidsskrifter. Den største forskningsaktivitet forventes at foregå omkring og efter hhv. de første 8 ugers diæt samt efter de 52 ugers behandling med vægttabsmedicin eller placebo.

Redaktør