Formålet med projektet

​Formålet med projektet er at undersøge,  om vægttab opnået ved behandling med medicinen liraglutid kan medvirke til reduktion af smerter og vægt samt bedring af funktion ved slidgigt i knæ hos overvægtige personer.

Slidgigt er den hyppigst forekommende smertefulde muskelskeletsygdom og medfører store helbredsmæssige og socioøkonomiske byrder. Det er ikke muligt at helbrede slidgigt, og behandlingen søger at lindre smerter og forbedre funktion med en blanding af ikke medicinsk og medicinsk behandling.

Det er påvist, at overvægtige patienter med slidgigt i knæ har stor gavn af vægttab, der både medfører færre smerter og øget funktionsniveau. Forskerne bag dette forsøg mener, at vægttab ved hjælp af medicinen liraglutid (Saxenda) vil være gavnlig for overvægtige patienter med slidgigt. Liraglutid gives som indsprøjtning under huden og er et medikament som gennem flere år og hos mange tusinde patienter er brugt til at behandle gammelmandssukkersyge (type 2 diabetes). Det har en velkendt effekt i form af vægttab. Det er ikke afklaret, om vægttab opnået ved behandling med liraglutid kan medvirke til reduktion af smerter, vægt og bedring af funktion ved slidgigt i knæ. For at denne medicinske behandling kan tilbydes patienter med slidgigt kræver det en særskilt afprøvning. Det er et sådant projekt du nu tilbydes at deltage i. I lodtrækningen indgår 150 overvægtige personer (start vægt sv.t. BMI på 27 eller derover) med knæ-slidgigt

Redaktør