Vikar i Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden henter vi vores vikarer i interne vikarkorps på hospitaler og i psykiatrien. ​Læs mere om hvorfor, hvordan du bliver vikar og hvor du kan henvende dig.

​​​​​

​​Dine fordele ved at være intern vikar

  • Du vælger hvor længe og ofte, du vil arbejde 
  • Du får en personlig kompetenceprofil med mulighed for specialisering gennem job, kurser og udvikling af dine kompetencer
  • Du får et introforløb til det enkelte hospital eller psykiatriske center, hvor du sættes ind i it-systemet og andre lokalpraktiske forhold
  • Du deltager i personalemøder og MUS-samtaler i vikargruppen

Regionens fordele ved at benytte interne vikarer

  • En økonomi, der ikke skal bidrage til overskuddet i private vikarbureauer
  • Bedre sikkerhed, kvalitet og kontinuitet i patientforløb med huskendte vikarer
  • Bedre arbejdsmiljø blandt det faste personale, som får en intern vikarkollega og derfor ikke skal forholde sig til nye ansigter udefra

Meld dig som vikar

Er du sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, sygehjælper eller lægesekretær og har du lyst til at blive intern vikar? Ansøg hos det vikarkorps du vil tilknyttes, så indkalder de til samtale og få fastlagt dine kompetencer og ønsker.

Oversigt over interne vikarbureauer


Redaktør