Når du bliver tilbudt et job

​Herunder kan du læse om ansættelsesproceduren, når du har fået tilbud et job i Region Hovedstaden.

​Ansættelsesprocedure

Når du er blevet tilbudt et job på en af Region Hovedstadens arbejdspladser og dine lønvilkår er faldet på plads, oprettes du som medarbejder i Region Hovedstaden. Du indsender dine papirer herunder også evt. din sundhedsfaglige autorisation. Du vil herefter modtage et ansættelsesbrev fra Region Hovedstaden udover information fra dit nye arbejdssted.

Et ansættelsesområde

Region Hovedstaden er et ansættelsesområde og det har betydning for dig, der skifter job inden for regionen (uden afbrydelse). Skifter du fra samme type stilling, skal du ikke starte forfra med ny prøvetid. Du beholder også dit opsigelsesvarsel, din anciennitet ift. fratrædelsesgodtgørelse samt tilgodehavende ferie og omsorgsdage.

Redaktør