Cartilago - Frederiksberg Hospitals kor

​Har du lyst til at synge i kor - så kom og vær med

​Korets formål er, inden for arbejdspladsens rammer, at skabe et kulturelt og socialt frirum.

Koret er et samlingssted for interesserede fra alle personalegrupper og vil med tiden kunne tillægges en vis repræsentativ funktion.

Korets arbejde vil naturligvis afhænge af de interesseredes sanglige formåen og musikalske interesse. Vi synger flerstemmigt repertoire af viser, danske sange og rytmiske arrangementer.

Korleder er Lise Ellevang Rasmussen. Lise er cand.mag. i musikvidenskab og fransk og er uddannet som pianist på Juliard School of Music i New York.

Koret organiseres som folkeoplysningsundervisning og koster kr. 400,00 kr. for hver delsæson (efterår og vinter).
Redaktør