​​​​​​

Forskningsudvalget

Forskningsudvalget støtter og synliggør den sundhedsvidenskabelige forskning på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Udvalget arbejder for at fremme forskningen ved at skabe gode rammer for forskerne.

Forskningsudvalgets formål og opgaver

Forskningsudvalget på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital arbejder for at styrke, fremme og synliggøre den sundhedsvidenskabelige forskning på hospitalet.

Udvalget rådgiver hospitalsdirektionen om forhold vedrørende forskning, herunder spørgsmål om prioritering og evaluering indenfor forskningsområdet samt planlægning og gennemførelse af forskningsbudgettering.

Forskningsudvalget er tværfagligt og arbejder for at skabe tværgående samspil mellem forskningsmiljøer på hospitalet for derved at opnå synergi til gavn for forskningen. 

Forskningsudvalget medvirker til at udstikke mål, rammer og strategi for forskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Derudover deltager udvalget aktivt i formidlingen af resultater og relevante oplysninger til forskere, klinikere og studerende både internt og eksternt.

Udvalget arrangerer årligt en forskningsdag, hvor igangværende forskning og forskningsresultater fremlægges og debatteres (Niels A. Lassen-dagen). Derudover arrangerer Forskningsudvalget årligt to temaeftermiddage og nedsætter bedømmelsesudvalg til hospitalets interne forskningsmidler. 

Forskningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, herunder valg af formand og næstformand og nedsættelse af forretningsudvalg. Forskningsudvalget mødes mindst 4 gange årligt. Sekretariatsfunktionen for Forskningsudvalget varetages af Direktionssekretariatet. 

Redaktør