​​​​​​​​​​​​​​

Forskningsmiljøer

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital står stærkt på mange forskningsområder. Her kan du få et overblik.

​​Kliniske afdelinger

​Abdominalcenter K​

Afdelingen har hovedforskningsområde i kirurgisk sårvævs- og sårheling, hernier, bugvægfunktion, kolorektal cancer, pancreas cancer, pancreatitis og, tarmepitel-transport.

Akutafdeling

Forskning i infektion, SIRS, traumer og forgiftning.

Anæstesiologisk Afdeling (Z)​

Forskning i forebyggelse af hjerte- og lungekomplikationer efter anæstesi, oxygenbehandling, tidlig opsporing af kritisk sygdom herunder med trådløs monitorering, toksikologi ved akutte forgiftninger, smertebehandling og patofysiologi ved smerter.

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling (AMED)

Der forskes i arbejdsmedicinske-epidemiologiske problemstillinger. Østerbroundersøgelsen er knyttet til afdelingen.

Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling​ (D/S) 

Forskning i hudcancer, lyspåvirkning, hudsygdomme og sårheling.

Endokrinologisk Afdeling (I) ​

Der forskes i diabetes, thyreoidea sygdom, skjoldbruskkirtlen og udvikling af handlekompetencer hos ældre +65 kroniske syge med henblik på at forbygge akutte og genindlæggelser.

Geriatrisk og Palliativ Afdeling (GP)​

Forskning indenfor forebyggelse af muskel- og funktionstab, rehabilitering og fald-risiko samt i palliativ klinisk indsats.

Hjerteafdeling (Y)​

Der forskes bredt på internationalt højt niveau indenfor forebyggelse og behandling med flere metoder: Epidemiologisk, klinisk forskning og randomiserede studier samt sygeplejeforskning. Afdelingen har egen-initieret forskning såvel som varetagelse af industri-sponsoreret forskning.

Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme​​ ​

Forskning indenfor følgende områder: astma (inflammation, hyperreaktivitet, rehabilitering, fertilitet, træning), svær astma (sygdomsmekanismer og behandling), KOL, Larynx/EILO/VCD og elitesport (doping, åndenød, astma).

Neurologisk Afdeling (N)​

Der forskes i hjernemorfologi, bevægeforstyrrelser og cerebrovaskulære sygdomme.

Ortopædkirurgisk Afdeling (M) og Institut for Idrætsmedicin ​

Der forskes overvejende i samarbejde med andre afdelinger og institutioner i bindevæv, skader, artrose og aldersrelateret muskeltab.

Parker Instituttet

Forskning i forebyggelse, diagnostik og behandling af muskuloskelettale og ernæringsrelaterede sygdomme, såvel præ- som postnatalt, herunder projekter omkring vægttab og vedligeholdelse af vægttab til overvægtige. Ud over kliniske projekter også forskning i evidens, epidemiologi og registerforskning.

Socialmedicin, Afdeling for​

Forskning i effekten af indsatser for fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet, social ulighed i sundhed samt rehabilitering, funktionsniveau og arbejdsevne.

Tværgående afdelinger

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF)​​

Forskning indenfor områderne klinisk epidemiologi, sundhedsfremme og forebyggelse, befolkningsbaseret epidemiologi, tværsektoriel forskning samt biostatistik og farmakoepidemiologi.

Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering​

Enheden forsker i klinisk sygepleje indenfor områder som er relevante på tværs af hospitalets afdelinger, f.eks. organisk delirium og grundlæggende sygepleje.

Fysio- og Ergoterapiafdeling​

Der forskes indenfor fysisk aktivitet og muskuloskeletal rehabilitering i tæt samarbejde med andre afdelinger.

Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)

Forskning i neuropeptider og døgn-regulation.

Klinisk Farmakologisk Afdeling (FARM), inklusiv laboratorium og Zelo Fase 1 Enhed​

Der forskes i oksidativt stress, farmakoepidemiologi, farmakogenetik, toksikologi og farmakokinetik.​

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling (KFNM)​

Forskning domineret af fedt-metabolisk og hjerneforskning.

Røntgenafdeling

Samarbejdsprojekter med andre afdelinger.

WHO-CC

Forsker i forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

​​

Redaktør