​Januar, 2015

Fakta og tal om kvinder og hjertesygdomme

​Hjertekrampe er smerter eller ubehag i brystkassen, som skyldes, at hjertemusklen ikke får blod nok. Der opstår iltmangel i hjertemusklen, hvilket udløser smerterne fra hjertet.

​Fakta om småkarsygdom (mikrovaskulær angina):

Hjertekrampe er smerter eller ubehag i brystkassen, som skyldes, at hjertemusklen ikke får blod nok. Der opstår iltmangel i hjertemusklen, hvilket udløser smerterne fra hjertet.

Brystsmerter hos patienter, hvor man ikke kan måle en forsnævring i kranspulsårerne, kan muligvis skyldes forsnævringer i de små blodårer i hjertet.

Det kaldes mikrovaskulær angina på fagsprog, hvilket betyder hjertekrampe, der stammer fra de små (mikro) kar. På dansk kaldes det småkarssygdom.

  • Hvert år får ca. 8.000 kvinder med smerter i brystet foretaget en undersøgelse af deres kranspulsårer. To tredjedele af dem har ikke forsnævringer i kranspulsårerne.
  • 16.000 mænd får undersøgt deres kranspulsårer. Ca. en tredjedel af dem har ikke forsnævringer i de store blodårer.
  • 40.000 kvinder lever med smerter i brystet. De har fem gange så stor risiko for at ende på førtidspension og er mere udsat for angst og depression.
  • Forskningsprojektet iPower*
  • *) imProve diagnOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel Disease

​2000 danske kvinder med smerter i brystet undersøges for småkarssygdom

  • Formålet er at udvikle bedre undersøgelser af småkarssygdom og at undersøge, hvordan småkarssygdom påvirker kvindernes prognose på længere sigt
  • Gennemføres en særlig ultralydsundersøgelse af blodgennemstrømningen i hjertets små kar
  • Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Odense Universitetshospital. Professor, overlæge, Eva Prescott står i spidsen for projektet
  • En del af projektet udføres i samarbejde med Robert Bosch Krankenhaus i Stuttgart, som gennemfører undersøgelser, der ikke findes i Danmark
Redaktør