September, 2017​

Tal og Fakta: Om forskning i børn og medicin i Klinisk Farmakologisk Afdeling

​I samarbejde med børnelæger arbejder forskerne på en rekommendationsbog til læger på sygehusafdelingerne.

​Overlæge Helle Holst står i spidsen for en forskergruppe på i alt 6 personer, der forsker i brugen af lægemidler til børn og kortlægger de mulige risici. I samarbejde med børnelæger udarbejder gruppen en rekommendationsbog til læger på sygehusafdelingerne.

Her er eksempler på nogle aktuelle forskningsprojekter:

  • Undersøgelse på neonatalafdelingen af lægemidler til for tidligt fødte med særligt fokus på tilsætningsstoffer som alkohol og parabener og langtidsvirkninger ved paracetamol
  • Undersøgelser af prednisolon til børn med astmatisk bronkitis
  • Undersøgelse af lægemidler til overvægtige børn – med særligt fokus på overvægtens betydning for den måde, medicinen omsættes på i kroppen – og dermed dosseringen
  • Undersøgelse af brugen af melatonin til børn. Igennem de seneste år er brug af melatonin mod søvnbesvær til børn i aldersgruppen 1-17 år steget med næsten 100 %. Imidlertid foreligger kun meget lidt evidens omkring behandling med melatonin. Forskningsprojektet skal afdække, hvilke patient grupper der vil have gavn af behandling og i hvilke doser samt langtidsbivirkninger.

Fakta om børn og lægemidler

  • Halvdelen af de lægemidler, der i dag anvendes til børn på de danske sygehuse, er ikke afprøvet på eller godkendt til børn.
  • For spædbørn på neonatalafdelinger gælder det, at 90 % af de lægemidler, de behandles med, ikke er godkendt til denne aldersgruppe. Halvdelen af de spædbørn, der er indlagt på neonatalafdelingen, får mere end fem forskellige lægemidler på én gang.
 Redaktør