Forskningsudvalget

Forskningsudvalget støtter og synliggør den lægevidenskabelige forskning på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Udvalget arbejder for at fremme forskningen ved at skabe gode rammer for forskerne.

​​​​​​

Forskningsudvalgets opgaver

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers Forskningsudvalg arbejder for at fremme og synliggøre sundhedsvidenskabelig forskning på hospitalerne

Forskningsudvalget rådgiver hospitalsdirektionen og Kvalitetsrådet om forhold omkring forskning, bl.a. spørgsmål om prioritering og evaluering inden for forskningsområder og planlægning og gennemførelse af forskningsbudgettering.

Forskningsudvalget er tværfagligt og arbejder for at skabe et bredt overblik over forskningsaktiviteter på hospitalerne og skabe tværgående sammenhæng og samspil mellem forskningsmiljøer på hospitalerne og opnå en synergi til gavn for forskningen. 

Forskningsudvalget udarbejder 1 beskrivelse af området og deltager aktivt i formidlingen af resultater og oplysninger om forskning og udvikling til forskere, klinikere og studerende, både internt og eksternt.

Der arrangeres årligt 1 forskningsdag, hvor igangværende forskning og forskningsresultater fremlægges og debatteres.

Det tilstræbes, at aktiviteter koordineres med aktiviteterne i Region H’s Strategiske Forskningsråd.

Forskningsudvalgets sammensætning

Forskningsudvalget består af forskningsaktive og forskningsansvarlige personer, og det tilstræbes, at der er personsammenfald med hospitalets repræsentation i Region H’s Strategiske Forskningsråd, og at der indgår forskere med tilknytning til Københavns Universitet. 

Udvalgets medlemmer udpeges af Direktionen.

Sekretariatsfunktionen varetages af Udviklingsafdelingen. Forskningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, herunder valg af formand og næstformand og nedsættelse af forretningsudvalg. Udvalget mødes mindst 4 gange årligt.
Redaktør