Forskningsmiljøer

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital står stærkt på mange forskningsområder. Her kan du få et overblik.

​​​​​​​​​​​​

​​Kliniske afdelinger

Abdominalcenter K
Afdelingen har hovedforskningsområde i kirurgisk sårvævs- og sårheling, hernier, bugvægfunktion, kolorektal cancer, pancreas cancer, pancreatitis og, tarmepitel-transport.

Akutmodtagelsen
Forskning i infektion, SIRS, traumer og forgiftning.

Anæstesiafdelingen (Z)
Forskning i forebyggelse af hjerte- og lungekomplikationer efter anæstesi, oxygenbehandling, tidlig opsporing af kritisk sygdom herunder med trådløs monitorering, toksikologi ved akutte forgiftninger, smertebehandling og patofysiologi ved smerter.

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling (AMED)
Der forskes i arbejdsmedicinske-epidemiologiske problemstillinger. Østerbroundersøgelsen er knyttet til afdelingen.

Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling (D/S) 
Forskning i hudcancer, lyspåvirkning, hudsygdomme og sårheling.

Endokrinologisk Afdeling (I)
Der forskes i diabetes, thyreoidea sygdom, skjoldbruskkirtlen og udvikling af handlekompetencer hos ældre +65 kroniske syge med henblik på at forbygge akutte og genindlæggelser.

Geriatrisk og Palliativ Afdeling (GP)
Forskning indenfor forebyggelse af muskel- og funktionstab, rehabilitering og fald-risiko samt i palliativ klinisk indsats.

Hjertemedicinsk Afdeling (Y)
Der forskes bredt på internationalt højt niveau indenfor forebyggelse og behandling med flere metoder: Epidemiologisk, klinisk forskning og randomiserede studier samt sygeplejeforskning. Afdelingen har egen-initieret forskning såvel som varetagelse af industri-sponsoreret forskning.

Lungemedicinsk Afdeling (L)  
Forskning indenfor følgende områder: astma (inflammation, hyperreaktivitet, rehabilitering, fertilitet, træning), svær astma (sygdomsmekanismer og behandling), KOL, Larynx/EILO/VCD og elitesport (doping, åndenød, astma).

Neurologisk Afdeling (N)
Der forskes i hjernemorfologi, bevægeforstyrrelser og cerebrovaskulære sygdomme.

Ortopædkirurgisk Afdeling (M) og Institut for Idrætsmedicin 
Der forskes overvejende i samarbejde med andre afdelinger og institutioner i bindevæv, skader, artrose og aldersrelateret muskeltab.

Parker Instituttet
Forskning i forebyggelse, diagnostik og behandling af muskuloskelettale og ernæringsrelaterede sygdomme, såvel præ- som postnatalt, herunder projekter omkring vægttab og vedligeholdelse af vægttab til overvægtige. Ud over kliniske projekter også forskning i evidens, epidemiologi og registerforskning.

Socialmedicinsk Center
Forskning i effekten af indsatser for fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet, social ulighed i sundhed samt rehabilitering, funktionsniveau og arbejdsevne.

Tværgående afdelinger

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Forskning indenfor områderne klinisk epidemiologi, sundhedsfremme og forebyggelse, befolkningsbaseret epidemiologi, tværsektoriel forskning samt biostatistik og farmakoepidemiologi.

Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering
Enheden forsker i klinisk sygepleje indenfor områder som er relevante på tværs af hospitalets afdelinger, f.eks. organisk delirium og grundlæggende sygepleje.

Fysio- og Ergoterapiafdeling
Der forskes indenfor fysisk aktivitet og muskuloskeletal rehabilitering i tæt samarbejde med andre afdelinger.

Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)
Forskning i neuropeptider og døgn-regulation.

Klinisk Farmakologisk Afdeling (FARM), inklusiv laboratorium
Der forskes i oksidativt stress, farmakoepidemiologi, farmakogenetik, toksikologi og farmakokinetik.

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling (KFNM)
Forskning domineret af fedt-metabolisk og hjerneforskning.

Røntgenafdeling
Samarbejdsprojekter med andre afdelinger.

WHO-CC
Forsker i forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.


Redaktør