Forskningsansvarlige

Her kan du se, hvem der er forskningsansvarlig på de kliniske og tværgående afdelinger.  

​​​​​​

Kliniske afdelinger 

Abdominalcenter (K)
Lars Nannestad Jørgensen (professor, overlæge)

Akutmodtagelsen

Finn Erland Nielsen (overlæge)

Anæstesiafdeling (Z)
Christian S. Meyhoff (klinisk forskningslektor, overlæge)

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling (AMED)
Charlotte Brauer (overlæge)

Dermato-Venerologisk Afdeling og Videnscenter for Sårheling (D/S)
Merete Hædersdal (professor, overlæge)
Tove Agner (professor, overlæge)

Endokrinologisk Afdeling (I)
Jørgen Rungby (professor, overlæge)
Thure Krarup (overlæge)

Geriatrisk og Geriatrisk Palliativ Afdeling (GP)
Charlotte Suetta (professor, overlæge)
Mogens Grønvold (professor, overlæge)

Hjertemedicinsk Afdeling (Y)
Eva Prescott (professor, overlæge)

Lungemedicinsk Afdeling (L)
Celeste Porsbjerg (professor, overlæge)

Neurologisk Afdeling (N)
Bente Pakkenberg (professor)
Hanne Christensen (professor, overlæge)
Hartwig Siebner (professor, overlæge)

Ortopædkirurgisk Afdeling (M) og Institut for Idrætsmedicin
Jes Bruun Lauritzen (professor, overlæge)
Michael Kjær (professor, overlæge)
Michael R. Krogsgaard (professor, overlæge)
Søren Overgaard (professor, overlæge)

Parker Instituttet
Henning Bliddal (professor, ledende overlæge)

Socialmedicinsk Center
Lilli Kirkeskov (overlæge)

Tværgående afdelinger

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Allan Linneberg (professor, forskningschef)
Kristine Allin (sektionschef)

Enheden for Sygeplejeforskning og Evidensbasering
Christina Emme (sygeplejefaglig forskningskonsulent)

Fysio- og Ergoterapiafdeling
S. Peter Magnusson (professor)

Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)
Jens Hannibal (klinisk forskningslektor, ledende overlæge)

Klinisk Farmakologisk Afdeling (FARM)
Henrik Enghusen Poulsen (professor, overlæge)
Kim Dalhoff (professor, overlæge)

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling (KFNM)
Lisbeth Marner (klinisk forskningslektor, overlæge)

Røntgenafdeling
Mikael Ploug Boesen (professor, overlæge)

WHO-CC
Hanne Tønnesen (professor, overlæge)

Redaktør