Forsøgsperson på Bispebjerg Hospital

I forbindelse med behandling på et hospital kan det ske, at du bliver spurgt, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Forsøg er nødvendige for at kunne udvikle nye behandlinger, der er mere effektive og skånsomme for patienten.

​​​​​​​​​​​​​​​

Godkendelse af videnskabsetisk komité

Før 1. forsøg sættes i gang, skal det godkendes af en videnskabsetisk komité. 

Komitéen vurderer indholdet af forsøgsprojektet og sikrer, at det overholder lovgivningen.

Intet forsøg uden skriftlig samtykke

Du kan ikke deltage i forsøg uden først at give skriftligt samtykke. Du kan altid – også under forsøget – trække dit samtykke tilbage og gå ud af forsøget. 

Drøft det med familien 

Tal eventuelt med personalet og dine pårørende om dine overvejelser om at deltage. Du kan altid bede om betænkningstid og yderligere information i overværelse af f.eks. et familiemedlem.

Krav på oplysninger om forsøget

Før du kan tage stilling til, om du vil være med i et videnskabeligt forsøg, skal du have fyldestgørende information om forsøget. 

Du skal informeres både mundtligt og skriftligt, og informationen skal indeholde oplysninger om:

 • Forsøgets formål og hovedindhold, herunder de metoder, som bruges i forsøget.

 • Mulige risici, bivirkninger eller ulemper ved at deltage i forsøget.

 • At du indgår i et forsøg sammen med andre patienter eller forsøgspersoner.

 • Hvorvidt fordelingen i forsøgets grupper foregår ved lodtrækning.

 • At det er frivilligt at deltage i forsøget.

 • Forsøgets forventede nytte for dig og/eller fremtidige patienter.

 • Hvilken behandling du vil modtage, hvis du ikke deltager i forsøget.

 • Forsøgets økonomi, hvis det finansieres helt eller delvist med ekstern støtte, f.eks. fra medicinalfirmaer.

 • Navnet på 1 kontaktperson, der k​​​an give yderligere oplysninger om deltagelse i forsøget.

Ved afprøvning af medicin

Ved videnskabelige forsøg med afprøvning af medicin skal informationen desuden indeholde oplysninger om:

 • Hvorvidt der indgår uvirksomt stof (placebo) eller medicin, som endnu ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

 • Hvorvidt der er perioder under afprøvningen, hvor du ikke får nogen medicin.  Redaktør