1997

​​Agerholm-Larsen B, Nordestgaard BG, Steffensen R, Sørensen TIA, Jensen G, Tybjærg-Hansen A. The ACE-gene polymorphism: ischemic heart disease and longevity in 10,150 individuals: a case-referent and retrospective cohort study based on the Copenhagen City Heart Study. Circulation 1997; 95:2358-2367.

Andersen AT, Grønbæk M, Thorsen T, Sørensen TIA, Becker U, Copenhagen Center for Prospective Population Studies. Abstention and heavy drinking in relation to average alcohol consumption within a population. 23rd Annual Symposium. 1997.

Andersen LB, Hippe M. Er motion gavnlig? Ugeskr Læger 1997; 159:1413-1416.

Andersen LB, Sørensen TIA. Design af kohortestudier. Bibl Laeger 1997; 189:423-439.

Bak-Christensen A. Risk factors for colon and rectum cancer - a historical cohort study of 28,088 persons. The Copenhagen Center for Prospective Population Studies - Institute of Preventive Medicine - The Department of Surgical Gastroenterology F, Bispebjerg Hospital, 1997.

Barefoot JC. Depression and coronary heart disease. Cardiologia 1997; 42:1245-1250.

Becker PU, Deis A, Sørensen TIA, Grønbæk MN, Borch-Johnsen K, Florvall Müller C et al. Alkoholforbrug og risiko for leversygdom - betydningen af køn. Ugeskr Laeger 1997; 159:3782-3786.

Boysen G, Truelsen T. Rygning og apopleksi. Stop 97 Nyhedsbrev 1997; 10:8.

Brennan PA, Raine A, Schulsinger F, Kirkegaard-Sørensen L, Knop J, Hutchings B et al. Psychophysiological protective factors for male subjects at high risk for criminal behavior. Am J Psychiatry 1997; 154:853-855.

Dybdahl M, Frentz G, Wallin H, Poulsen OM, Nexø B. DNA repair as a risk factor for non-melanoma skin cancer. Mutation Res 1997; 379[Suppl 1]:S40.

Echwald SM, Sørensen TD, Sørensen TIA, Tybjærg-Hansen A, Andersen T, Chung WK et al. Amino acid variants in the human leptin receptor: lack of association to juvenile onset obesity. Biochem & Biophys Res Comm 1997; 233:248-252.

Echwald SM, Rasmussen SB, Sørensen TIA, Andersen T, Tybjærg-Hansen A, Clausen JO et al. Identification of two novel missense mutations in the human OB gene. Int J Obes 1997; 21:321-326.

Era P, Avlund K, Jokela J, Gause-Nilsson I, Heikkinen E, Steen B et al. Postural balance and self-reported functional ability in 75-year-old men and women: a cross-national comparative study. J Am Geriatr Soc 1997; 45:21-29.

Fattovich G, Giustina G, Degos F, Diodati G, Tremolada F, Nenens F et al. Effectiveness of interferon alfa on incidence of hepatocellular carcinoma and decompensation in cirrhosis type C. Hepatology 1997; 27:201-205.

Fattovich G, Giustina G, Realdi G, Corrocher R, Schalm SW, EUROHEP. Longterm outcome of hepatitis B e Antigen - positive patients with compensated cirrhosis treated with interferon alfa. Hepatology 1997; 26:1338-1342.

Frentz G. Non-melanoma skin cancer and epidemiology. J Eur Academy Dermatol & Venerol 1997; 9[Suppl 1]:S49.

Frentz G. Nyt om hudkræft i Danmark.1997; 3:1-25.

Frentz G, Olsen JH. Grenz-ray treatment of benign skin disorders and cancer. 19th World Congress of Dermatology. 1997.

Frentz G, Olsen JH. Grenz-ray treatment of benign skin disorders and cancer - preliminary results. Proceedings, World Congress of Dermatology. 1997.

Kvalitetsudvikling, kliniske databaser og vejledninger - også i speciallægepraksis.: Sundhedsstyrelsen, 1997.

Gluud C. Videnbaseret lægegerning. Ugeskr Læger 1997; 159:3746-3747.

Gluud C. The Cochrane Hepato-Biliary Group. In: Gluud C, Jørgensen T, Morabito A, Pagliaro L, Poynard T, Sutton R, editors. Hepato-Biliary Group's Module of The Cochrane Database of Systematic reviews. Oxford: Update Software, 1997.

Gluud C, Jørgensen T. Cochrane Hepato-Biliære Gruppe - status efter et år. Ugeskr Laeger 1997; 159:6228-6229.

Gluud C, Jørgensen T, Morabito A, Pagliaro L, Poynard T, Sutton R et al. The Cochrane Hepato-Biliary Module of the Cochrane Library. 1997.

Gluud C, Krogsgaard K. Would you trust a surrogate respondent? Lancet 1997; 349:665-666.

Grønbæk M. Wine and mortality. BioFactors 1997; 6:377-383.

Grønbæk M, Kondrup J. Alkohol. In: Astrup A, Garby L, Stender S, editors. Menneskets Ernæring. København: Munksgaard, 1997: 114-122.

Grønbæk M. Positive effekter af alkoholforbrug? Nord Med 1997; 112:367-369.

Grønbæk M. Vin, sundhed og sygdom. In: Mønster J, editor. Fra vand til vin. Copenhagen: Gyldendal, 1997: 147-161.

Grønbæk M, Iversen L, Olsen J, Becker L, Hardt F, Sørensen TIA. Genstandsgrænser. Ugeskr Læger 1997; 159:5939-5945.

Grønbæk M. Faktorer af betydning for sammenhængen mellem alkohol og dødelighed. Alkoholområdet 1997; 8:13-14.

Grønbæk MN. Alcohol and mortality. Explanations of the U-shaped risk function. Dan Med Bull 1997; 44:96.

Grønbæk MN, Heitmann BL. Hvor gode oplysninger får vi om indtag af øl, vin og spiritus i befolknings-undersøgelser? Ugeskr Læger 1997; 159:3151-3154.

Hardt F, Linde F, Alban A, Grønbæk M, Kampmann P, Hansen SH et al. Analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug 1. København, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S. Skriftserie om sundhedsanalyse. 1997:1-64.

Den sundheds-mæssige betydning af tilsigtet vægttab. Ugeskr Læger 1997; 159:4099-4104.

Heitmann BL, Kaprio J, Harris J, Rissannen A, Korkeila M, Koskenvuo M.Are genetic determinants of weight gain modified by leisure-time physical activity? A prospective study of Finnish twins. Am J Clin Nutr 1997; 66:672-678.

Heitmann BL, Swinburn B, Carmichael H, Rowley K, Plank L, McDermott R et al. Are there ethnic differences in the association between body weight and resistance, measured by bioelectrical impedance? Int J Obes 1997; 21:1085-1092.

Heitmann BL, Svendsen OL, Martinussen T, Mikkelsen KL, Keiding N, Lissner L et al. Den sundhedsmæssige betydning af tilsigtet vægttab. København: Ernæringsrådet, 1997.

Heitmann BL, Ovesen L, Andersen T. Opgør med en syg dom. Jyllands Posten 1997; Sect. Kronik.

Heitmann BL. Rip, Rap og Rup har det godt. Aktuelt 1997;(4 sept).

Henriksen JH, Grønbæk M, Møller S, Bendtsen F, Becker U. Carbohydrate deficient transferrin (CDT) in alcoholic cirrhosis: a kinetic study. J Hepatol 1997; 26:287-292.

Higgins J, Gore R, Gutkind D, Mednick SA, Parnas J, Schulsinger F. Effects of child-rearing by schizophrenic mothers: a 25-year follow-up. Acta Psychiatr Scand 1997; 96:402-404.

Hippe M, Vestbo J, Bjerg AM, Borch-Johnsen K, Appleyard M, Hein HO et al. Cardiovascular risk profile in subjects with familial predisposition to myocardial infarction. J Epid & Comm Health 1997; 51:266-271.

Hippe M, Sørensen TIA, Vestbo J, Hein HO, The Copenhagen Center for Prospective Population Studies.
The interaction between family history and biological risk factors on risk of myocarcial infarction. Scand Cardiovasc J 1997; 31[Suppl]:S45.

Jørgensen LM, Sørensen TIA, Schroll M, Larsen S. Kostfaktorers indflydelse på vægtændringer vurderet ved hjælp af multivariate grafiske modeller. Ugeskr Læger 1997; 159:1443-1447.

Kinney DK, Holzman PS, Jacobsen B, Jansson L, Faber B, Hildebrand W et al. Thought disorder in schizophrenic and control adoptees and their relatives. Arch Gen Psychiatr 1997; 54:475-479.

Lissner L, Heitmann BL, Bengtsson C. Low-fat diets may prevent weight gain in sedentary women: prospective observations from the population study of women in Gothenburg, Sweden. Obes Res 1997; 5:43-48.

Martinussen T, Keiding N. The Manton-Woodbury model for longitudinal data with dropouts. Stat Med 1997; 16:273-283.

McDonald JWD, Gluud C. Gastroenterology worldwide: The Cochrane collaboration and gastroenterology. World Gastroenterology News 1997; May:23-24.

Middelboe T, Mortensen EL. Coping strategies among the long-term mentally ill: categorization and clinical determinants. Acta Psychiatr Scand 1997; 96:188-194.

Mortensen EL. The Copenhagen Perinatal Cohort and the Prenatal Development Project. Intl J Risk and Safety in Medicine 1997; 10:199-202.

Mortensen EL. Aldring og intelligens. Gerontologi og samfund 1997; 13(4):76-78.

Nordentoft M, Knudsen HC, Jessen-Petersen B, Krasnik A, Sælan H, Brodersen AM et al. Copenhagen Community Psychiatric Project (CCPP): characteristics and treatment of homeless patients in the psychiatric services after introduction of community mental health centres. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1997; 32:369-378.

Olin SS, Raine A, Cannon TD, Parnas J, Schulsinger F, Mednick SA. Childhood behavior precursors of schizotypal personality disorder. Schiz Bull 1997; 23(1):93-103.

Olsen J, Sørensen HT, Sørensen TIA, Vilstrup H. Hvad er klinisk epidemiologi? Ugeskr Laeger 1997; 159:6238-6239.

Osler M, Prescott E. Predictors of successful smoking cessation. Tobacco Control 1997.

Osler M, Sørensen TIA, Sørensen S, Rostgaard K, Jensen GB, Iversen L et al. Udviklingen i dødelighed, incidens og letalitet af iskæmisk hjertesygdom i Danmark 1982-1992. Ugeskr Laeger 1997; 159:508-5513.

Osler M, Heitmann BL. Food patterns associated with intakes of fat, carbohydrate and dietary fibre in a cohort of Danish adults followed for six years. Eur J Clin Nutr 1997; 51:354-361.

Osler M, Heitmann BL, Schroll M. Ten year trends in the dietary habits of Danish men and women. Longitudinal and cross-sectional data. Eur J Clin Nutr 1997; 51:535-541.

Osler M, Prescott E, Gottschau A, Bjerg AM. Trends in smoking prevalence in Danish adults 1964-1994: the influence of gender, age and education. Scand J Soc Med 1997.

Pakkenberg B, Gundersen HJG, Mortensen EL, Lauritzen MJ, Jeune B, Regeur L et al. Den normale hjerne: ny viden på flere fronter. Ugeskr Læger 1997; 159:723-727.

Parnas J. New views on the psychopathology of schizophrenia. Current Approaches to Psychoses 1997; 6:10-12.

Parnas J, et al. Hvad ved vi i dag om en af de alvorligste sindslidelser. København: Psykiatrifondens Forlag, 1997.

Prescott E, Vestbo J. Mortality in men and women in relation to smoking. ALA/ATS International Conference . 1997.

Prescott E, Osler M, Andersen PK, Bjerg AM, Hein HO, Borch-Johnsen K et al. Has risk associated with smoking increased? Intl J Epidemiol 1997; 26:1214-1218.

Prescott E, Bjerg AM, Andersen PK, Lange P, Vestbo J. Gender difference in smoking effects on lung function and risk of hospitalization for COPD: results from a Danish longitudinal population study. Eur Respir J 1997; 10:822-827.

Prescott E, Lange P, Vestbo J, The Copenhagen City Heart Study Group. Effect of gender on hospital admissions for asthma and prevalence of self-reported asthma: a prospective study based on a sample of the general population. Thorax 1997; 52:287-289.

Prescott E, Hippe M, Vestbo J. Comparison of smoking and risk of myocardial infarction in men and women. [Abstract] from The 4th International Conference on Preventive Cardiology. 1997.

Sijrugo G, Pakstis AJ, Kidd KK, Matthysse S, Levy D, Holzman PS et al. Detection of a largeCTG/CAG trinucleotide repeat expansion in a Danish schizophrenia kindred. Am J Med Gen 1997; 74:546-548.

Slupczynska-Kossobudzka E, Knudsen HC, Boguszewska L. The instrument for formatting evaluative information (IFEI). In: Slupczynska-Kossobudzka E, Boguszewska L, editors. Data bank of evaluative studies on community-based psychiatry. Aims, methods and guidelines. Warsaw: WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health, 1997: 16-51.

Slupczynska-Kossobudzka E, Knudsen HC, Boguszewska L. General description of the instrument for formatting evaluative information (IFEI). In: Slupczynska-Kossobudzka E, Boguszewska L, editors. Data bank of evaluative studies on community-based psychiatry. Aims, methods and guidelines. Warsaw: WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health, 1997: 11-14.

Slupczynska-Kossobudzka E, Faria JGS, Knudsen HC. General description of the project. In: Slupczynska-Kossobudzka E, Boguszewska L, editors. Data bank of evaluative studies on community-based psychiatry. Aims, methods and guidelines. Warsaw: WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health, 1997: 7-10.

Sørensen HT, Sabroe S, Gillman M, Rothman KJ, Madsen KM, Fischer P et al. Continued increase in prevalence of obesity in Danish young men. Int J Obes 1997; 21:712-714.

Sørensen HT, Sabroe S, Gillman M, Rothman KJ, Fischer P, Sørensen TIA. Relation between weight and length at birth and body mass index in young adulthood: cohort study. BMJ 1997; 315:1137.

Sørensen TIA. Dansk lægevidenskabelig forskning - i internationale tidsskrifter og i Ugeskriftet. Ugeskr Læger 1997; 159:5549.

Sørensen TIA. Paradoksernes valgkamp. Information [2. december], 9. 1997. København.

Sørensen TIA. Dansk lægevidenskabelig forskning - i internationale tidsskrifter og i Ugeskriftet. Ugeskr Læger 1997; 159:4411-4412.

Sørensen TIA. Sundhedspolitikkens Titanic. Weekendavisen [5-7 September]. 1997. Copenhagen, Berlingske.

Sørensen TIA. Ønskes: Center for folkesundhed. Politiken , 3. 1997. Copenhagen, Politikens Hus.

Sørensen TIA, Rehfeldt JF. Et spørgsmål om stil. Weekendavisen [21-27 november]. 1997. København, Berlingske.

Sørensen TIA. Genetic and environmental factors related to the development of obesity in youngsters. In: Froberg K, Lammert O, Hansen HS, Blimkie CJR, editors. Exercise and Fitness - Benefits and Risks. Odense: Odense University Press, 1997: 37-48.

Sørensen TIA. Portal hypertensive gastropathy - An elusive disorder? Ital J Gastroenterol Hepatol 1997; 29:541-542.

Sørensen TIA. Demokratiet ifølge rektor. Berlingske Tidende , 19. 1997. København.

Sørensen TIA. Ligestilling og paradokser. Information [9. december], 9. 1997. København.

Sørensen TIA. DIKE: Danskernes Sundhed mod år 2000 [Book review]. Ugeskr Laeger 1997; 160:59-60.

Truelsen T, Prescott E, Grønbæk M, Schnohr P, Boysen G. Trends in stroke incidence. Stroke 1997; 28:1903-1907.

Urhammer SA, Fridberg M, Sørensen TIA, Echwald SM, Andersen T, Tybjærg-Hansen A et al. Studies of genetic variability of the uncoupling protein 1 gene in Caucasian subjects with juvenile-onset obesity. J Clin Endocrin Metab 1997; 82:4069-4074.

Urhammer SA, Dalgaard LT, Sørensen TIA, Møller AM, Andersen T, Tybjærg-Hansen A et al. Mutational analysis of the coding region of the uncoupling protein 2 gene in obese NIDDM patients: Impact of a common amino acid polymorphism on juvenile and maturity onset forms of obesity and insulin resistance. Diabetologia 1997; 40:1227-1230.

Zorilla LTE, Cannon TD, Kronenberg S, Mednick SA, Schulsinger F, Parnas J et al. Structural abnormalities in schizophrenia: A family study. Biol Psychiatr 1997; 42:1080-1086.

Redaktør