1977

Goodwin DW, Schulsinger F, Knop J, Mednick SA, Guze SB.Psychopathology in adopted and nonadopted daughters of alcoholics. Arch Gen Psychiatr 1977; 34:1005-1009.

Goodwin DW, Schulsinger F, Knop J, Mednick SA, Guze SB. Alcoholism and depression in adopted-out daughters of alcoholics. Arch Gen Psychiatr 1977; 34:751-755.

Madsen H. Daghospitalsbehandling i en københavnsk psykiatrisk modtageafdeling. Ugeskr Laeger 1977; 139:1553-1559.

Mednick SA, Kirkegaard L, Hutchings B, Knop J, Rosenberg R, Schulsinger F. An example of bio-social interaction research: the interplay of socio-environmental and individual factors in the etiology of criminal behaviour. In: Mednick SA, Christiansen KO, editors. Biosocial basis of criminal behaviour. New York: Gardner Press, Inc., 1977: 9-24.

Mirdal GKM, Rosenthal D, Wender PH, Schulsinger F. Perinatal complications in offspring of psychotic parents. Br J Psychiat 1977; 130:495-505.

Rimmer J, Jacobsen B. Alcoholism in schizophrenics and their relatives. J Stud Alcohol 1977; 38:1781-1784.

Schulsinger F, Knop J. Socialpsykiatrisk forskning. Ugeskr Laeger 1977; 139:2827-2829.

Schulsinger F. Nogle undersøgelser til belysning af sammenhæng mellem arv og miljø i psykiatrien. Københavns Universitet, 1977.

Utne HE, Vallø Hansen F, Winkler K, Schulsinger F. Alcohol elimination rates in adoptees with and without alcoholic parents. J Stud Alcohol 1977; 38:1219-1223.

Redaktør