Ny Institutleder / Afdelingsleder

Thorkild A. Sørensen har efter 23 år som leder af Institut for Sygdomsforebyggelse valgt at fratræde sin stilling for at hellige sig sin forskning og videreudvikling af faget klinisk epidemiologi.
Som ny leder af instituttet har direktionen udnævnt overlæge Tine Jess, som har været ansat i instituttet i ca ½ år.
Thorkild har igennem de mange år bygget instituttet op på basis af det oprindelige Psykologisk Institut, der var ramme om især dansk-amerikansk psykiatrisk forskning, men stort set uden ressourcer, til et idag internationalt kendt og anerkendt forskningsinstitut med en stor videnskabelig produktion af høj kvalitet rettet mod grundlaget for sygdomsforebyggelse. Direktionen vil derfor takke Thorkild for det store arbejde og ser frem til et fortsat samarbejde.
Tine er også en internationalt anerkendt forsker indenfor klinisk epidemiologi, hun har skrevet disputats om kolorektal cancer ved inflammatorisk tarmsygdom, og har tidligere været ansat ved instituttet, samt har gennem de senere år ledet en større forskergruppe på Statens Serum Institut og er adjungeret professor i klinisk epidemiologi ved AAU. Direktionen vil ønske Tine tillykke med den nye spændende stilling og ser også frem til et godt sambejde.
Tine vil i den kommende tid besøge de kliniske afdelinger for at fortælle om klinisk epidemiologi og dens mange anvendelsesmuligheder i den kliniknære forskning, samt for at tale om instituttets mulighed for at tilbyde forskningssamarbejde og forskningsstøttefunktioner.
Instituttet vil også snart ændre navn til Afdelingen for Klinisk Epidemiologi.
Kurt Espersen
Vicedirektør
04/10/2016
Redaktør