​​​​

Sundhedsprofilen

​Sundhedsprofilen er et vigtigt planlægningsredskab for kommuners og regionens politik inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og spiller en væsentlig rolle i regionens rådgivningsforpligtelse over for kommunerne. Desuden er de gentagne sundhedsprofiler et unikt redskab til at monitorere udviklingen af sundhedsindikatorer over tid. Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden findes for 2008, 2010, 2013, 2017 og 2021.

Sundhedsprofilen er en beskrivelse af en række forhold blandt borgere i Region Hovedstaden. Sundhedsprofilen indeholder information om borgernes trivsel og sundhedsadfærd, generelle helbred og sygelighed. Herudover stiller sundhedsprofilen skarpt på emner, som er interessante på det givne tidspunkt for undersøgelsen. Sundhedsprofilen dækker samtlige 29 kommuner i regionen og gennemføres hvert fjerde år.

Sundhedsprofilerne er baseret på data fra spørgeskemaundersøgelserne "Hvordan har du det?" og registerdata fra centrale registre.

Se mere på Sundhedsprofilens egen hjemmeside www.regionh.dk/sundhedsprofilen her

Kontaktinformation

Skriv en e-mail til sundhedsprofilteamet på sundhedsprofil@regionh.dk. Sundhedsprofilteamet består af Marie Stjerne Grønkjær, Marie Holm Eliasen, Cecilie Goltermann Toxværd og Peter Elsborg.​

.
Redaktør