Livsforløbsepidemiologi

​En stor del af danskerne lider af overvægt eller svær overvægt, hvilket blandt voksne er vist at medføre en betydelig øget risiko for en lang række sygdomme senere i livet. Udvikling af sygdom i voksenlivet påvirkes dog af faktorer allerede i barndommen og det tidlige liv. Forekomsten af overvægt og svær overvægt hos danske børn er steget kraftigt i de senere år, og dette er omdrejningspunktet for vores forskning. Overordnet kan forskningen i vores gruppe inddeles i de tre nedenstående områder.

De første 1000 dage fra befrugtning til to-års-alderen

Faktorer hos moderen før fødslen og faktorer i barnets helt tidlige liv er af betydning for det senere helbred. Det er for eksempel veldokumenteret, at amning har gavnlige effekter for mor og barn på kort sigt, samt at børn af mødre med overvægt selv er i øget risiko for at udvikle overvægt senere i livet. Vi bruger befolkningsundersøgelser til at undersøge hvilke tidlige faktorer, der influerer på udvikling af blandt andet overvægt, type 2 diabetes og andre sygdomme, som opstår gennem livet. Vi har en særlig interesse i relationen mellem moderens vægt, spædbarnets ernæring og vækst og risikoen for kardiometaboliske sygdomme, samt hvordan udvikling af svær overvægt i barndommen eller voksenalderen påvirker disse sammenhænge. De primære studier på dette område er baseret på tre danske populationer: De Københavnske Sundhedsplejerskejournaler, Rigshospitalets mor-barn kohorte og det Københavnske Skolelægejournalregister.

Barndom og ungdom: Vækst og udvikling af overvægt i relation til sundhed og sygdom senere i livet

Overvægt i voksenalderen medfører en øget risiko for en lang række sygdomme i voksenalderen herunder diabetes, hjertekarsygdom og kræft. For at forebygge disse sygdomme er det vigtigt at vide mere om, hvordan tidlige faktorer influerer på risikoen for at udvikle disse sygdomme. Da sygdommene ofte er mange år om at udvikles, er det sandsynligt at faktorer allerede i barndommen såsom vækst og overvægt kan påvirke risikoen for disse sygdomme også. Vi benytter derfor befolkningsundersøgelser herunder det Københavnske Skolelægejournalregister i kombination med information fra nationale sundhedsregistre til at undersøge, hvorledes vækst i barndommen påvirker risikoen for blandt andet kræft, hjertekarsygdomme, diabetes, lungesygdomme, mentale og autoimmune sygdomme i voksenlivet.

Sundhed livet igennem

Udviklingen af mange kroniske sygdomme starter ofte tidligt i livet. Vi undersøger effekterne af en lang række tidlige faktorer, men hovedfokus i de fleste af vores studier er på betydningen af vægtudvikling fra fødsel til voksenalder for senere sygdomsrisiko. Heriblandt undersøger vi, om der er kritiske perioder, hvor udvikling af en usund vægt har særlig betydning for senere sygdomsrisiko, eller om det i højere grad er det samlede mønster for vægten, der påvirker udviklingen af sygdom senere i livet.  

Vores forskning er med til at belyse, om der er perioder i livet, hvor flere mekanistiske studier er nødvendige for at forstå sammenhængen, samt om der er perioder, hvor man med fordel kan lave indsatser for at forbedre sundheden og forebygge sygdom.  For at undersøge dette benytter vi studier med information om faktorer i barndommen herunder det Københavnske Skolelægejournalregister i kombination med store befolkningsundersøgelser med information om faktorer i voksenalderen og kobler disse med de nationale sundhedsregistre for at indhente information om senere sygdomsudvikling.

Redaktør