​​​​

InterVitaminK

Har du i forbindelse med din Inter99-opfølgningsundersøgelse deltaget i en CT-scanning af hjertet på Rigshospitalet, bliver du måske også inviteret til at deltage i InterVitaminK-studiet.  ​

​​InterVitaminK-studiet – Et forskningsprojekt om K-vitamin og hjerte-kar-sundhed 

Formålet med InterVitaminK-studiet er at undersøge, om et kosttilskud med K-vitamin kan nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme, diabetes og knogleskørhed og dermed have potentiale for forebyggelse af disse sygdomme i den generelle befolkning. Helt specifikt ønsker vi at afklare, om man, ved at tage et kosttilskud af K-vitamin i 3 år, kan bremse udviklingen af åreforkalkning og karstivhed, reducere knogleafkalkning (knogledemineralisering) og forbedre sukkerstofskiftet. Derudover undersøger vi, om K-vitamin har en positiv effekt på lungefunktionen.

InterVitaminK-studiet forløber over 3 år og vil inkludere i alt 450 deltagere. Alle deltagere vil tilfældigt blive fordelt i 2 grupper, hvor den ene gruppe (undersøgelsesgruppen) vil modtage tabletter indeholdende 333 mikrogram K-vitamin (MK7), mens den anden gruppe (kontrolgruppen) vil modtage tabletter, der ikke indeholder K-vitamin, men i øvrigt vil være helt tilsvarende i indhold og udseende (placebo-tabletter).

Hvem kan deltage?

Du kan være med, fordi du netop har deltaget i Inter99 20-årsopfølgningen og har sagt ja til at få lavet en CT-scanning af hjertet. Ud fra din CT-scanning, kan vi se, om du har tegn på begyndende åreforkalkning. Hvis scanningen viser, at du har tegn på begyndende åreforkalkning, kan du deltage i InterVitaminK-studiet.

Hvad indebærer det at deltage?

Som deltager skal du:

  • Tage én tablet dagligt i de 3 år du er med i forsøget
  • Møde op til i alt 3 helbredsundersøgelser (udover den helbredsundersøgelse og CT-scanning du har fået/får udført i forbindelse med din deltagelse i Inter99 20-årsopfølgningen) samt endnu en CT-scanning efter 3 år
  • Besvare spørgeskemaer om dit generelle helbred og dit kostindtag.  

Helbredsundersøgelserne indebærer måling af:

  • Højde og vægt
  • Blodtryk
  • Blodsukker, kolesteroltal og K-vitaminstatus
  • Lungefunktion
  • Karstivhed

Helbredsundersøgelserne foretages af vores uddannede sundhedsfaglige personale og du vil efter hvert besøg få en mundtlig og skriftlig tilbagemelding på nogle af dine undersøgelser. 

Hvor foregår undersøgelserne?

Undersøgelsesbesøgene foregår på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Nordstjernevej 14 (bygning 85) 2600 Glostrup. Efter 3 år gentages CT-scanningen på Rigshospitalet, Blegdamsvej.

Kontaktinformationer

Tlf. 3863 3260
(Telefontid: mandag til torsdag kl. 09-12)

Tlf. 7080 2397
(Telefontid: mandag til fredag kl. 10-12 samt torsdag kl. 12-14)

Mail: InterVitaminK@regionh.dk

Økonomiske forhold

Studiet er støttet af Danish Cardiovascular Academy (DCAcademy), Region Hovedstadens Forskningsmidler, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals interne forskningsmidler, Jascha Fonden, Kappa Bioscience AS, Danmarks Frie Forskningsfond og Martha og Hans Peter Johnsens Fond.


Redaktør