​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Inter99-undersøgelsen blev etableret i 1999 som et samarbejde mellem Steno Diabetes Center (SDCC), Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) og Københavns Universitet (KU) og var oprindeligt designet som et interventionsstudie. Navnet står for INTERventionsstudie og 99 med hentydning til, at projektet begyndte i 1999. Formålet var at undersøge, hvorvidt det er muligt at forebygge livsstilssygdomme som diabetes og hjertekarsygdom ved at få 30-60-årige mænd og kvinder fra den generelle befolkning til at holde op med at ryge, få dem til at dyrke mere motion og ændre deres madvaner. Du kan læse mere om Inter99-undersøgelsen her 

Undersøgelserne fra dengang har bidraget til ny viden om, hvordan risikoen for kroniske sygdomme som hjertekarsygdom og type 2 diabetes (sukkersyge) udvikler sig i voksenlivet. Hertil hvordan faktorer tidligt og senere i livet, såsom fødselsvægt og overvægt, påvirker risikoen for disse sygdomme. Inter99 20-års opfølgning genundersøger studiepopulationen 20 år efter, de deltog første gang. Dette studie følger derfor deltagerne over tid både med mål fra de fysiske undersøgelser, men også, som for alle vores kohorter, i de nationale sundhedsregistre, hvilket kan give svar på sygdomsudvikling og forløb.

Baggrund for projektet

Vi ved i dag mere om type 2 diabetes, end vi gjorde for 20 år siden, og det står klart, at der er mange faktorer, der spiller sammen i udviklingen af sygdommen. Vi ved f.eks., at der allerede i løbet af graviditeten kan være faktorer, der påvirker det ufødte barn, så det senere i livet kan få større eller mindre risiko for f.eks. type 2 diabetes eller følgesygdomme. Vi ved også, at overvægt, inaktivitet, rygning, øget forekomst af diabetes i familien (genetik), forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk øger risikoen for type 2 diabetes. Samtidig øges risikoen for følgesygdomme, hvis man allerede har type 2 diabetes.

Projektets formål

Formålet med Inter99 20-års opfølgningen er at undersøge forekomsten af type 2 diabetes, og de forbundne ændringer i øjne, kar, lever og andre organer hos de samme deltagere, som deltog i undersøgelsen for 20 år siden.

Specifikke formål med Inter99 20-års opfølgning

Patofysiologien

Vi vil afklare, hvorvidt de faktorer vi fandt for 20 år siden, påvirker risikoen for udviklingen af type 2 diabetes og om faktorerne har ændret sig over tid. Yderligere ønsker vi at undersøge om nogle af faktorerne, herunder specielt nedsat vækst i fosterlivet (lav fødselsvægt) giver anledning til en relativt sværere undertype af type 2 diabetes med flere komplikationer, som kræver særlig opmærksomhed og behandling.

Risikofaktorer

Vi vil undersøge, i hvor høj grad tidlige tegn på typiske diabeteskomplikationer kan forekomme med alderen hos mennesker uden type 2 diabetes, samt om underliggende sygdomsårsager til type 2 diabetes, såsom lav fødselsvægt, kan være en medvirkende eller måske direkte årsag til typiske diabetes følgesygdomme, selv hos nogle personer uden diabetes.

Undersøgelsen

Deltagerne får foretaget en helbredsundersøgelse af uddannet sundhedsfagligt personale for at undersøge, om deltagerne skulle have en risiko for at have eller udvikle en række almindelige sygdomme, såsom hjertekarsygdom eller diabetes. Deltagerne får en mundtlig og skriftlig tilbagemelding på mange af undersøgelserne. 

Supplerende undersøgelser

Som en del af Inter99 20-års opfølgningen bliver deltagerne tilbudt at deltage i nogle supplerende undersøgelser, som har til formål at identificere determinanter af stofskifte (metabolisk sundhed) i og på tværs af forskellige aldersgrupper.
Delundersøgelserne har følgende formål:  

 • CT-scanning: Formålet med CT-undersøgelsen er at generere ny viden, der kan bruges til tidlig opsporing og forebyggelse af åreforkalkning i hjertet. Deltagere med begyndende forkalkning af hjertets kranspulsårer, bedømt ved CT-skanningen, inviteres desuden til at deltage i InterVitaminK. 
 • InterVitaminK: Formål med InterVitaminK-studiet er, at undersøge hvorvidt et dagligt kosttilskud med K-vitamin kan nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme, diabetes og/eller knogleskørhed og dermed have potentiale for forebyggelse af disse sygdomme i den generelle befolkning.
   
 • Sarkopeni og fysisk aktivitet: Formålet er at undersøge associationerne mellem livsstilsændringer og fysisk aktivitet over 20 år. Vi er specielt interesserede i at undersøge Sarkopeni, som er aldersbetinget tab af muskelmasse og muskelstyrke, som kan lede til nedsat fysisk funktion, hvilket er forbundet med øget faldrisiko og nedsat livskvalitet.
   
 • Kostundersøgelse: Formålet er at undersøge deltagernes kost, hvilket giver mulighed for at belyse 20-års livsstilsændringer hos deltagere fra en population der dengang var i alderen 30-60 år og i dag er 50-80 år. Indsamlingen af kostdata giver os mulighed for at evaluere den nye kostanbefaling på protein hos 65+ årige.

 • Blodsukkermåling: Formålet er at undersøge de postprandiale blodsukkerniveauer og variabiliteten i den ældre befolkning ved brug af kontinuerlig glukosemonitorering.
   
 • Døgnurinopsamling til bestemmelse af natrium- og kaliumindtag: Formålet med studiet er at undersøge natrium/kalium-forholdets rolle i udviklingen af hjertekarsygdomme. Tidligere studier har vist, at natrium har en central rolle som risikofaktor for hjertekarsygdomme, og der har de seneste år også været interesse for kaliums gavnlige virkning på hjertesundheden. Der mangler dog store befolkningsundersøgelser, der undersøger det optimale forhold mellem natrium og kalium. 

De supplerende undersøgelser er opdelt i:

 • InterVitaminK, som er et 3-årigt interventionsstudie med K-vitamin, CT-scanning
 • InterDAG (Diet, Aktivitet og Glukose), som består af sarkopeni og fysisk aktivitet, kostundersøgelse, blodsukkermåling (glukose) og døgnurin opsamling til bestemmelse af natrium-/kaliumindtag.
Du kan læse mere om de to supplerende undersøgelser her: InterVitaminK og InterDAG.

Kontaktperson: Anna Stage Hansen​


Redaktør