Status for DanFunD

De to første tværsnitsundersøgelser (baseline undersøgelser) blev gennemført i 2011-15, hvor 9.656 mænd og kvinder i alderen 18-76 år deltog. Personerne udgjorde 33,7 % af en tilfældigt udvalgt befolkning i 10 kommuner i den vestlige del af Storkøbenhavn. En genundersøgelse af deltagerne blev startet i 2017 og forventes afsluttet i begyndelsen af 2021. Alla data er oprenset og blevet koblet til relevante nationale danske registre, og der er oprettet en stor biobank med DNA, blodprøver, urinprøver og afføringsprøver. Alle deltagere har givet skriftligt samtykke i henhold til gældende retningslinjer og projektet er godkendt af den regionale videnskabsetiske komite (KA-2006-0011, H-3-2011-081, and H-3-2012-0015) og datamyndighederne.

Den første opgave var at se på mulige definitioner af funktionelle lidelser ud fra de symptomer, som deltagerne angav. Der er arbejdet med tre forskellige typer afgrænsninger:

 1. De traditionelle afgrænsninger (kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, irritabel tyktarm, duft- og kemikalieoverfølsomhed og piskesmæld symptomer)
 2. Bodily distress syndrom koncept (BDS) delt op i en single/oligo organtype og en multiple organtype
 3. En ny klassifikation, hvor vi ved hjælp af avanceret statistik (latent klasse analyse) kan afgrænse 8 klasser fra ingen nævneværdige symptomer til multiple symptomer.

Resultaterne er publiceret (se litteraturliste), og det kan konkluderes, at inden for hver af afgrænsningsmetoderne rapporterer ca. 15 % af befolkningen betydende symptomer. Samtidig udviser disse 15 % et dårligere selvvurderet helbred, så vi står med en folkesygdom.

Det diskuteres, hvorvidt disse symptomkomplekser kan rubriceres under en sygdom, eller om der er tale om en række forskellige sygdomme. I den næste fase af DanFunD vil vi undersøge, om en række biologiske og fysiske mål ses oftere hos personer, der rapporterer symptomer end hos personer, der ikke gør det. Hvis alle de definerede symptomkomplekser viser samme mønster, peger det i retning af en fælles sygdom. Vi er i gang med at kigge på en lang række mål:

 1. Smertetærskel og betinget smerterespons
 2. Fedt og sukkerstofskiftet
 3. Funktion af det autonome nervesystem
 4. Immunforsvaret (immunsystemet) og tidligere infektioner
 5. Fysisk fitness (muskelstyrke, kropsfedt, lungefunktion, kondition)
 6. Livsstil
 7. Sociale faktorer
 8. Mentale faktorer

Dette enorme arbejde vil være med til dels at afgøre, om der er tale om en eller flere sygdomme og dels bringe os nærmere en forståelse af årsagerne til sygdommene. Desværre går denne del af arbejdet enten langsomt (eller er gået i stå), da vi mangler midler til at dækker omkostningerne til:

 1. Analyse af de mange prøver fra biobanken (hvilket er dyrt)
 2. Løn til forskere og statistikere

Foreløbige analyser viser dog, at der er interessante sammenhænge mellem funktionelle lidelser og ovennævnte parametre. 

Redaktør