Befolkningsundersøgelser

Siden 1964 er der løbende blevet gennemført befolkningsundersøgelser fra centerets faciliteter på Glostrup hospital. Tryk her for at se en oversigt over undersøgelserne.[LLK1] 

Befolkningsundersøgelserne har fokus på sygdomme, som er hyppige og underdiagnosticerede, eller hvis årsager vi ikke kender. Undersøgelserne omhandler traditionelt store livsstilssygdomme som hjertekarsygdom og diabetes, men også astma, allergi, cøliaki (glutenintolerans), depression, knogleskørhed og senest funktionelle lidelser.

Befolkningsundersøgelsernes konkrete indhold og fokus har ændret sig fra undersøgelse til undersøgelse, ofte afhængig af dedikerede forskers interesserer og bevillinger fra fonden, men følger alle nedenstående grundprincipper:

  • at løbende følge udviklingen i risikoprofil og sygelighed i befolkningen
  • at belyse årsager til kroniske sygdomme
  • at vurdere betydningen af ændringer i livsstil for udvikling af kroniske sygdomme
  • at vurdere effekten af intervention overfor livsstil på udviklingen af kroniske sygdomme

Deltagerne i befolkningsundersøgelserne i Glostrup består af tilfældigt udvalgte borgere fra et bestemt geografisk område på den københavnske vestegn, som inviteres til at udfylde spørgeskemaer og deltage i en helbredsundersøgelse på forskningscenteret. De præcise undersøgelser og skemaer varierer afhængig af de enkelte undersøgelsers formål. Undersøgelserne suppleres desuden med data fra de centrale nationale registre.

Ønsker du at vide mere om vores data eller om mulighederne for samarbejde? Kontakt forskningskoordinator Anja Lykke Madsen eller sektionschef Line Lund Kårhus.​

Befolkningsundersøgelserne udføres af et erfarent team af sygeplejersker og sekretærer i samarbejde med en teamleder, en projektleder, sektionschefen for Sektion for Epidemiologi og den videnskabelige styregruppe. Befolkningsundersøgelserne afsluttede ved udgangen af 2020 5-års-genundersøgelsen af DanFunD-kohorten med over 4000 inkluderede borgere. DanFund er verdens største undersøgelse med fokus på funktionelle lidelser (så som irritabel tyktarm og fibromyalgi), hvis årsager i vid udstrækning stadig er ukendte. I 2021 blev 20-års-genund​ersøgelse af Inter99 kohorten​​ opstartet.

Redaktør