Sektion for Epidemiologi

​Sektion for Epidemiologi består af befolkningsundersøgelserne i Glostrup samt to forskergrupper, der fokuserer på hhv. mikronæringsstoffer og kroniske sygdomme og livsforløbsepidemiologi. Sektionen beskæftiger sig med mange områder, men har et fællesskab om data og metoder med fokus på befolkningsdata (fx Skolelægejournalkohorten og Befolkningsundersøgelserne i Glostrup) samt data fra nationale registre.