Helbred2010

​Helbred2010 er en befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, astma og allergi. Undersøgelsen blev iværksat i februar 2010 og blev afsluttet i 2011.

​Formålet med undersøgelsen er at finde årsagerne til, at så mange udvikler kronisk sygdom, og viden om årsagerne er nødvendig for bedre at kunne forebygge, at folk bliver syge.

En tilfældig stikprøve af personer, der bor i den vestlige del af Storkøbenhavn, blev udvalgt og inviteret til undersøgelsen.

Ved undersøgelsen måltes en række faktorer af betydning for helbredet, bl.a. blodtryk, kolesterol, blodsukker, kondition, muskelstyrke og lungefunktion, og der blev udleveret et spørgeskema om kostvaner. Det tog ca. 2 timer at gennemgå det samlede undersøgelsesprogram.

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Hovedstaden (H-4-2009-124.

Projektansvarlig: Centerchef Allan LinnebergAllan Linneberg

Redaktør