Helbred2006

​Undersøgelsen havde fokus på forekomst og årsager til hjertekarsygdom, sukkersyge, overfølsomhedssygdomme og astma.

En tilfældig stikprøve af 5.000 personer fra 11 kommuner i den vestlige del af det daværende Københavns Amt deltog i undersøgelsen. Helbredsundersøgelserne omfattede måling af bl.a. blodprocent, kolesterol, blodsukker, blodtryk, lungefunktion, kondital og allergi. Undersøgelsen blev afsluttet sommeren 2008.
 ​

Bred helbre​dsundersøgelse

Deltagerne i undersøgelsen fik foretaget en række forskellige målinger som f.eks. blodtryk, vægt, lungefunktion, kolesterol- og blodsukkermåling, konditionstest og muskelstyrke samt udfyldelse af spørgeskemaer om f.eks. livsstil. Deltagerne fik således en bred helbredsundersøgelse for en række vigtige mål for nuværende sundhed og risiko for udvikling af sygdom. Uddannede sygeplejersker og bioanalytikere gav på baggrund af resultaterne generelle råd om forebyggelse. Såfremt der var mistanke om sygdom eller muligt behov for videre behandling og diagnostik blev deltagerne altid bedt om at henvende sig til egen praktiserende læge. Deltagerne fik resultaterne skriftligt.

Form​ålet med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen var at forske i årsagerne til en række af de ovennævnte sygdomme samt beskrive forekomsten af dem. Undersøgelsen er godkendt af den Videnskabsetiske komité for Københavns Amt (KA-20060011).

​Yderligere oplysninger hos professor Allan Linneberg, telefon 38 63 31 87, e-mail Allan Linneberg

Redaktør