Helbred2006 5-års undersøgelsen

​En befolkningsundersøgelse med fokus på hjerte-karsygdom, sukkersyge, cøliaki (glutenintolerans), allergi, astma og knogleskørhed.

Befolkningsundersøgelse med fokus på årsager til hjerte-karsygdom, sukkersyge, cøliaki (glutenintolerans), allergi, astma og knogleskørhed. Desuden blev der undersøgt for mental sundhed, fx depression, smerte- og træthedstilstande.

Projektet er en opfølgning på Helbred2006-undersøgelsen.​

Projektets​ formål​​​

Projektets formål er at finde årsagerne til, at så mange udvikler kroniske sygdomme. Det er nødvendigt at få mere viden om årsagerne for bedre at kunne forebygge, at folk bliver syge.

Ved undersøgelsen måles en række faktorer, som kan have betydning for helbredet, bl.a. blodtryk, kolesterol, blodsukker, kondition, muskelstyrke og lungefunktion, og der udleveres et spørgeskema om mentale og fysiske faktorer. Det tager cirka to timer at gennemgå det samlede undersøgelsesprogram.

Projektet består af to undersøgelser, som begge er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Hovedstaden (H-4-2009-124 og H-3-2011-081).

Redaktør