Sektion for Tværsektoriel Forskning


Sektion for Tværsektoriel forskning udfører og støtter tværsektoriel forskning, der har til formål at generere ny viden om sundhedsvæsenets funktion, herunder systematisk at undersøge og evaluere nye tværsektorielle sundhedsindsatser, samarbejdsmodeller og organisationsformer. Sektionen administrerer Tværspuljen, som uddeler 4 mio. kr. årligt til forskning, der har fokus på at forbedre samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden. 

Læs mere om sektionen på Sektion for Tværsektoriel Forsknings hjemmeside.Medarbejdere

Find alle medarbejdere i Sektion for Tværsektoriel Forskningsenhed her


Redaktør