Sektion for Tværsektoriel Forskning


Sektion for Tværsektoriel forskning udfører og støtter tværsektoriel forskning, der har til formål at generere ny viden om sundhedsvæsenets funktion, herunder systematisk at undersøge og evaluere nye tværsektorielle sundhedsindsatser, samarbejdsmodeller og organisationsformer. Sektionen administrerer Tværspuljen, som uddeler 4 mio. kr. årligt til forskning, der har fokus på at forbedre samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden. 

Link til Sektion for Tværsektoriel Forsknings hjemmeside


Redaktør