Det første skridt

​Et projekt, som skal implementere og evaluere en ny tværfaglig og tværsektoriel indsats, der skal opspore og støtte gravide med psykosociale sårbarheder.


​Baggrund

Meta-analyser viser, at 10-15% af gravide har symptomer på depression under graviditeten.

For at forebygge potentielle negative effekter af maternel stress og depression på barnets fysiske og mentale sundhed og udvikling, er det afgørende at identificere gravide i højrisiko og tilbyde relevant støtte og behandling. En evaluering af den nuværende svangreomsorg i Danmark for sårbare gravide konkluderer, at de fysiske, mentale og sociale udfordringer hos sårbare gravide ikke identificeres i tilstrækkelig grad. 

Formål

Med afsæt i ovenstående er projektets formål at implementere og evaluere en ny tværfaglig og tværsektoriel indsats, der skal opspore og støtte gravide med psykosociale sårbarheder. Dette indbefatter at tilbyde behandling tilpasset den gravides behov fx behandling af psykisk lidelse og udvikle mødrenes forældreevner. 

I projektets første fase, november 2021-februar 2022, ønskes et redskab til opsporing af sårbarheder afprøvet og evalueret. 

Design

Del 1: Screeningsstudie.

Del 2: Interventionsstudie.

Studiepopulation

Alle gravide tilknyttet NOH inviteres

Projektgruppen

Projektet udføres i et samarbejde mellem Center for Klinisk Forskning og NOH. Gruppen består af Ellen Løkkegaard, Mille Sundquist, Jane Bendix, Tina Bentsen, Birgit Bødker, Michaela Schiøtz og Lotte Broberg.

Tidsperiode

Rekrutteringen foregår fra medio november 2021 til ultimo februar 2022.

Kontakt

Lotte Broberg, projektleder, jordemoder, postdoc, lotte.broberg.01@regionh.dk​, tlf.: 3816 3097Redaktør