Viden om indsatser ved multisygdom

​Et systematisk litteraturstudie af nationale og internationale erfaringer med organisering af sundhedsvæsnet for mennesker med multisygdom.

Andelen af mennesker med multisygdom (det vil sige to eller flere kroniske sygdomme hos det samme individ) forventes at stige i de kommende år. Denne stigning vil lægge et yderligere pres på sundhedsvæsnet, hvor patienter med multisygdom ofte oplever manglende sammenhæng i patientforløbene, polyfarmaci og mange involverede behandlere. Samtidig vil udgifterne stige i takt med, at flere mennesker bliver multisyge. Der er altså udfordringer i forhold til at kunne levere sundhedsfaglige ydelser af høj kvalitet til denne patientgruppe.

For at sikre en høj kvalitet af sundhedsydelser er der behov en gentænkning af måden, som mennesker med multisygdom tilgås i behandlings- og plejeregi. Formålet med dette litteraturstudie er derfor at rapportere den tilgængelige viden fra randomiserede, kontrollerede studier om effekten af sundhedsfaglige ydelser, med et organisatorisk og/eller et patientrettet fokus, udviklet til at forbedre resultaterne af sundhedsfaglige indsatser for personer med multisygdom i almen praksis, kommuner og hospitalssektoren.

Protokollen for litteraturstudiet kan findes på https://www.crd.york.ac.uk/prospero/ (CRD42019119490).

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen som en del af Satspuljen 2018.

Kontaktperson: Forskningsassistent Christian Ulrich Eriksen tlf. 38 16 31 07

Redaktør