Styrke hele livet

Styrke Hele Livet var et forskningsprojekt, som blev igangsat og gennemført af Albertslund Kommune. Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse på det tidligere Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed deltog med rådgivning i hele processen fra projektet blev planlagt og forestod evalueringen af projektet. Albertslund Kommune gennemførte selve interventionen. Forskningsprojektet blev støttet af Helsefonden.   

Styrke Hele Livet var et interventionsstudie med det formål at opspore ældre i risiko for funktionsevnetab samt lav trivsel og livskvalitet, og at tilbyde disse ældre en målrettet individuel indsats. Målet med indsatsen var at udsætte eller forhindre funktionsevnetab og lav trivsel og at sikre god livskvalitet blandt disse ældre og ultimativt at udsætte eller forhindre behov for ydelser i sundhedsvæsenet og socialsektoren. Projekt afprøvede en ny metode, hvor forebyggende tilbud målrettes en selekteret gruppe borgere, som er i størst risiko for en besværet alderdom, og hvor disse borgere tilbydes udredning og en individuelt tilpasset multifaktoriel indsats.

Forskningsprojektet blev afsluttet i 2017 med en evaluering af effekten af interventionen. Evalueringen blev gennemført af Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse, som udarbejdede en evalueringsrapport og en sammenfatning af projektets resultater.

Evalueringsrapport eller sammenfatning kan rekvires i pdf-format hos CKFF's administration.Forside Styrke hele livet


Redaktør