Patientoplevelser ved polyfarmaci

​Et systematisk litteraturstudie af kvalitative studier.

Polyfarmaci (det vil sige et samtidigt forbrug af flere lægemidler) medfører en stor behandlingsrelateret byrde for patienter. Tidligere studier af medicinforbrug har identificeret negative påvirkninger på patienternes trivsel samt på deres adfærd og overbevisninger relateret til medicinforbrug. Der mangler dog indblik i, hvilke konkrete udfordringer patienter oplever ved polyfarmaci.

Formålet med dette studie er derfor at indsamle og fortolke den publicerede forskningslitteratur omhandlende patientoplevelser ved polyfarmaci. Dette sker gennem udførelsen af et systematisk litteraturstudie af kvalitative studier, hvor kvalitativ forskningslitteratur syntetiseres.

Kontaktperson: Forskningsassistent Christian Ulrich Eriksen, tlf. 38 16 31 07

Redaktør