Kommunal medfinansiering

I 2016 udarbejdede medarbejdere fra sektionen rapporten "Betydende faktorer for kommunal medfinansiering". Rapporten havde til formål at øge gennemsigtigheden i den kommunale medfinansiering og viser, hvordan socioøkonomiske faktorer, antal kroniske sygdomme og antal kontakter i primærsektoren påvirker sandsynligheden for at have en udgift til kommunal medfinansiering og selve størrelsen af den kommunale medfinansiering.

I forlængelse heraf blev der i 2018 udarbejdet en rapport med formålet at øge gennemsigtigheden i udviklingen i den kommunale medfinansiering fra 2013 til 2015 ved at tydeliggøre, hvilke faktorer der påvirker udviklingen i den kommunale medfinansiering og dermed give kommunerne et arbejdsredskab, hvormed kommunerne kan opnå større indsigt i udviklingen i den kommunale medfinansiering.

Projektet blev foranlediget af Udviklingsgruppen for Data om Økonomi og Aktivitet (samarbejde mellem Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen), og blev afsluttet i 2018.

Læs uddrag af rapporternes konklusion her:

1) Betydende faktorer for kommunal medfinansiering (2016)

Antallet af kroniske sygdomme synes at have en markant effekt på den kommunale medfinansiering – også når der er taget højde for sociodemografiske faktorer. Der synes således at være grundlag for et fokus på forebyggelsen af kroniske sygdomme samt rehabiliterende indsats hos borgere med kroniske sygdomme med henblik på at reducere udgiften til kommunal medfinansiering til det somatiske hospitalsvæsen.

2) Udvikling i kommunal medfinansiering i Region Hovedstaden og kommuner fra 2013 til 2015 (2018)

Generelt for Region Hovedstaden ses en stigning i den kommunal medfinansiering på 395 millioner kroner fra 2013 til 2015. Omkring tre fjerdedele af denne stigning kommer fra en stigning i udgifterne til ambulante besøg. Simple beregninger peger på, at den største del af stigningen for ambulante besøg kan tilskrives stigningen i andelen af borgere med mindst ét besøg, mens den største del af stigningen for indlæggelser ser ud til at kunne tilskrives stigningen i antal borgere i Region Hovedstaden.

Rapporterne kan rekvireres i pdf-format ved henvendelse til CKFF's administration.


Redaktør