Det gode idrætsmiljø for unge

​Deltagelse i foreningsidræt har positiv betydning for livskvalitet, fysisk og psykisk helbred samt for social integration og involvering i foreningsdemokrati. Mange medlemmer af danske idrætsforeninger udmeldes imidlertid i løbet af deres teenageår. Denne tendens er generel for alle idrætsgrene, men nogle idrætsgrene har dog sværere ved at fastholde unge medlemmer end andre. Eksempelvis stopper ca. halvdelen af alle fodboldspillere i ungdomsårene 13-18 år (svarende til ca. 3000 om året). Dette frafald er problematisk, da det betyder, at idrætsforeningerne ikke formår at oprette hold på ungdoms-og seniorårgange, og fordi mange af disse udøveres ungdoms-og voksenliv bliver inaktivt. Der er derfor behov for kvalificerede initiativer til at forhindre dette frafald.

Dette projekt vil identificere faktorer, som er afgørende for unges fortsættelse i idræt og bidrage til idrætsforeningernes og forbundenes arbejde med at mindske frafaldet blandt unge.

Dette gøres gennem to trin:

  1. At identificere faktorer på især holdplan, som er særligt vigtige for unges trivsel, motivation og fortsættelse i foreningsidræt.
  2. At udvikle forskningsbaserede anbefalinger til, hvordan foreningsidrætten kan fremme unges trivsel i og fortsættelse med idræt.

Der indsamles data fra ca. 175.000 unge idrætsudøvere i ca. 2.000 foreninger i 9 idrætsforbund om deres trivsel og motivation i idrætten, samt holdets miljø. Dernæst undersøges disse forholds betydning for fortsat idrætsdeltagelse det følgende år.

De 9 idrætsforbund, som deltager i projektet, er Badminton Danmark, Danmarks Basketball Forbund, Dansk Boldspil-Union, Dansk Gymnastik Forbund, Dansk Håndbold Forbund, Dansk Ride Forbund, Dansk Skøjte Union, Dansk Svømmeunion og Dansk Tennis Forbund. Foruden de 9 specialforbund er projektet støttet af Danmarks Idræts Forbund og DGI.


Kontaktperson:  Postdoc Peter Elsborg, peter.elsborg@regionh.dk 


Redaktør