Tobaksforebyggelse

Rygning er fortsat den enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på danskernes helbred. Efter mange årtiers fald, er andelen af rygere igen begyndt at stige, idet flere unge er begyndt at ryge. Tobaksforebyggelsen står derudover overfor nye udfordringer. Tobaksindustrien markedsfører nye nikotinholdige produkter, som e-cigaretter, opvarmet tobak, snus/tyggetobak og lign. og vi har lille viden om disse produkters langtidshelbredseffekter og impact på folkesundhed.

Vi er ambitiøse omkring formidling af evidensen på tobaksområdet, både til nationale og internationale beslutningstagere og medier, og betragter os som ambassadører for en styrket national og international tobaksforebyggelse.

Prioriterede områder

Vores forskning skal være på højt internationalt niveau, men tæt på praksis, og være anvendelsesorienteret. Vores fokus er, hvad der gavner på befolkningsniveau. I de kommende år vil vi styrke forskning i de nye nikotinholdige produkter (e-cigaretter, opvarmet tobak, snus/tyggetobak og lign.); både udbredelsen af brug i Danmark, produkternes langtidshelbredseffekter og impact på folkesundhed.

Forskningsmetoder

Forskningsmetoden vælges ud fra forskningsspørgsmålet, fra gang til gang. Af benyttede forskningsmetoder kan nævnes: randomiserede interventionsstudier (lodtrækningsundersøgelser), observationelle studier, tværsnitsstudier (spørgeskemaundersøgelser), reviews (litteraturgennemgang af eksisterende studier), mixed method studier (både kvalitativ og kvantitativ forskning benyttes). Samarbejde med andre forskningsgrupper (nationalt og internationalt), NGO’er, kommuner m.m. vægtes højt.

Hvem er vi?

Gruppen ledes af Charlotta Pisinger, Danmarks første professor i tobaksforebyggelse, samt fire yngre forskere, der er involveret i forskellige tobaksrelaterede projekter. Charlotta har i over 20 år arbejdet med tobaksforskning og -forebyggelse, nationalt såvel som internationalt. Charlotta har bl.a. skrevet Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger til rygestopbehandling, sidder i styregruppen for ”Røgfri Fremtid” og har skrevet et systematisk review om e-cigaretters helbredseffekter, bestilt som baggrundsrapport for WHO’s anbefalinger på området.

Redaktør