Survey-metoder

Surveys kan bruges til indsamling af oplysninger om befolkningens sundhed og trivsel. Et kontinuerligt fokus på optimeringen af dataindsamlingen blandt den generelle befolkning såvel som blandt sårbare gruppe er én af vores kerneopgaver. Vi har specialiseret viden om survey-metoder, som bidrager til opretholdelse af høj datakvalitet og fremtidig udvikling af området. Målet er, at monitoreringen af sundhed, risikofaktorer og sygdom blandt voksne (+16 år) finder endnu større anvendelse i praksis.

Prioriterede fokusområder er

  • At udforske, udvikle, kvalitetssikre og validere survey-metoder
  • At optimere dataindsamlingsstrategier og deltagelse i surveys
  • At gennemføre systematisk dataindsamling især i store befolkningsundersøgelser, der skal bruges i prioriteringen og planlægningen af indsatser, der kan forbedre folkesundheden.

Metoder

Vi har erfaring med gennemførsel af store befolkningsbaserede survey-undersøgelser, databearbejdning og dokumentation, forskning i de indsamlede survey-data herunder valideringsstudier, og formidling af indsamlet viden til praksis. I videreudviklingen af survey-metoder anvendes eksempelvis brugerinddragelse, interviews, korrelationsanalyser, litteraturstudier, forward-backward translation samt registerdata. Vi har desuden stort fokus på at være en attraktiv og foretrukken samarbejdspartner for lokale, nationale og internationale aktører i monitorering af sundhed, sygdom og risikofaktorer samt i brugen af surveys til udvikling og evaluering af interventioner. Dette især inden for rygning, fysisk aktivitet, kost og kronisk sygdom.

Redaktør