Program og præsentationer fra lanceringen af Sundhedsprofilen 2018

​09.20-10.30   
Sundhedsadfærd, risikofaktorer og kronisk sygdom i Region Hovedstaden. Status og udvikling over tid.         
Sundhedsadfærd, risikofaktorer og kronisk sygdom i Region Hovedstaden. Status og udvikling over tid. v/Maja Lykke, Videnskabelig medarbejder fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

11.00-12.00 
Social ulighed i sundhedsadfærd, risikofaktorer og sygdom. Status og udvikling over tid.                
Social ulighed i sundhedsadfærd, risikofaktorer og sygdom. Status og udvikling over tid. v/Cathrine Juel Lau, Senior Forsker fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

14.45-15.15                 
Sundhedsprofilen i spil i region og kommune – hvor gør profilen en forskel?
v/Annette Hein-Sørensen, Sundhedschef, Vallensbæk Kommune
og Jean Hald Jensen, Enhedschef, Region HovedstadenJean Hald Jensen, Enhedschef, Region Hovedstaden               

15.15-15.45    
Trends i fremtidens forebyggelsesarbejde - hvor skal vi hen?              Trends i fremtidens forebyggelsesarbejde - hvor skal vi hen?
v/ Professor Torben Jørgensen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse        

 

SESSIONERNE

 

Session 1: Mental sundhed (auditorie 93)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sessionen belyser forskellige vinkler af mental sundhed hos borgerne i Region Hovedstaden, og hvordan mental sundhed fordeler sig blandt forskellige befolkningsgrupper. Sessionen vil bl.a. omhandle de nyeste tal på området og samt eksempler på indsatser målrettet mental sundhedsfremme.

 

Oplæg og oplægsholder:

 

Moderator: Lisbeth Holm Olsen, Konsulent, Center for Forebyggelse i Praksis, Kommunernes Landsforening

 

Session 2: Strukturel forebyggelse (auditorie 1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strukturel forebyggelse er afgørende for fremme af folkesundheden. Sessionen vil bl.a. belyse, hvilke rammer borgerne i Region Hovedstaden i dag oplever ift. fx rygning og alkohol, hvad der virker ift. forebyggelse af rygning samt et stort forskningsprojekt under opstart om den sunde hverdag.

Oplæg og oplægsholdere:

 • Udvalgte tal om strukturel forebyggelse fra Sundhedsprofilen
  v/Lone Prip Buhelt, Videnskabelig medarbejder, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
   
 • Strukturel forebyggelse af rygning – hvad virker?
  v/Charlotta Pisinger, Professor, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse   
 • Eksempel på strukturel forebyggelse fra et kommunalt perspektiv
  v/Nikolaj Bøge Gehlert, Sundhedskonsulent og Karoline Ek Olsen, Fuldmægtig, Københavns Kommune
   
 • Hvordan griber nye projekter med fokus på strukturel forebyggelse fat i tallene fra Sundhedsprofilen?
  v/Ulla Toft, Sektionschef, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse      

Moderator:

Mette Aadahl, Seniorforsker, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

 

Session 3: Patientrettet forebyggelse (auditorium 2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

For borgere med kronisk sygdom kan sundhedsadfærden være af stor betydning for sygdommens udvikling. Sessionen vil bl.a. omhandle, i hvilket omfang borgere med kronisk sygdom er motiverede for adfærdsændringer, hvordan hospitalerne kan bidrage ved at henvise til kommunale tilbud og de gode resultater ved konceptet "fodbold-fitness".

Oplæg og oplægsholdere:

 

Moderator:

Anne Hvenegaard, Chefkonsulent, Enhed for Tværsektoriel Udvikling, Region Hovedstaden

Redaktør