Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen er et vigtigt planlægningsredskab for kommuners og regionens politik inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og spiller en væsentlig rolle i regionens rådgivningsforpligtelse over for kommunerne. Desuden er de gentagne sundhedsprofiler et unikt redskab til at monitorere udviklingen af sundhedsindikatorer over tid. Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden findes for 2008, 2010, 2013 og 2017.

Sundhedsprofilen er en beskrivelse af en række forhold blandt borgere i Region Hovedstaden. Sundhedsprofilen indeholder information om borgernes trivsel og sundhedsadfærd, generelle helbred og sygelighed. Herudover stiller sundhedsprofilen skarpt på emner, som er interessante på det givne tidspunkt for undersøgelsen. Sundhedsprofilen dækker samtlige 29 kommuner i regionen og gennemføres hvert fjerde år.

Se mere på Sundhedsprofilens egen hjemmeside www.regionh.dk/sundhedsprofilen her

Landsdækkende undersøgelse

Sundhedsprofilen er baseret på data fra spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” og registerdata fra centrale registre. I Region Hovedstaden blev spørgeskemaundersøgelsen første gang udgivet i 2008, og er siden da gentaget hvert fjerde år. Siden 2010 har sundhedsprofilen i Region Hovedstaden været en del af et nationalt koncept, hvor indhold, dataindsamling og databearbejdning er standardiseret. Regionerne har i fællesskab sammen med KL, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed udvalgt en række fælles spørgsmål, som udgør kernen i de regionale spørgeskemaer. Derudover har kommuner og regioner sat deres eget præg på de regionale profiler ved at tilføje ekstra spørgsmål til spørgeskemaerne. Spørgeskemaundersøgelsen foregår samtidigt i landets fem regioner. Dette gør det muligt at sammenligne en lang række af oplysningerne i sundhedsprofilen for Region Hovedstaden med oplysningerne i de øvrige regioners sundhedsprofiler, og dermed for den enkelte kommune at sammenligne egne resultater med resultater i de øvrige dele af landet.  

Adgang til data

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) ønsker, at sundhedsprofildata bruges mest muligt og gerne i et tværfagligt samarbejde for dermed at bringe resultaterne i anvendelse i kommunerne og blandt forskere. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne i 2010, 2013 og 2017 er samlet i en national database, hvor man nemt og hurtigt kan lave egne analyser og eksempelvis sammenligne regioner og kommuner fra hele landet med hinanden. Databasen findes her: http://www.danskernessundhed.dk/

Ønsker kommunerne at få adgang til sundhedsprofildata med personhenførbare oplysninger kræver dette en særlig ansøgning til Datatilsynet. Forskere og ph.d.- studerende opfordres til at kontakte CKFF for nærmere information. 

Kontaktinformation

Skriv en e-mail til sundhedsprofilteamet på sundhedsprofil@regionh.dk. Sundhedsprofilteamet består af Maj Bekker-Jeppesen, Nina Gøtzche, Marie Stjerne Grønkjær og Marie Hplm Eliasen. Projektleder Cathrine Juel Lau kan kontaktes på mail cathrine.juel.lau@regionh.dk eller på telefon 2114 0320.

Redaktør