Shop en livret

I undersøgelser er børnefamilier oftest den målgruppe, der udtrykker størst mangel på tid til indkøb og madlavning i en travl hverdag. Covid-19 pandemien har ført til et stigende brug af digitale apps og online shopping. Der er dog sparsom viden om indkøbsapps, og der mangler forskning om udvikling og evaluering af apps til dagligvareindkøb og madlavning.

Formålet med projekt Shop en livret er at udvikle og teste et nyt digitalt mad- og indkøbskoncept. Projektet er et kontrolleret interventionsprojekt, hvor vi tester et nyt digitalt koncept, som skal hjælpe familier med nemmere og hurtigere indkøb og tilberedning af variereret aftensmad.

Projektet evalueres ved brug af salgsdata, app-data, spørgeskemadata og interviews.

Projektet er et udviklings-og forskningsprojekt ,der gennemføres i et samarbejde mellem Coop Danmark, Novo Nordisk og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Interventionen gennemføres forår og sommer 2021.


Redaktør